Statistik

Här visas besöksstatistik. Ursäkta att det är på engelska.

Hit Counter

Total hits: Hits from unique IPs: Total hits, today: Hits from unique IPs, today: Hits, the last 7 days: Unique hits, the last 7 days:
68881 13974 39 26 865 461

Visits based on day of month

Day Amount Percentage
1 2495 Day - 1 - 2495 - 3.62 % 3.62 %
2 2009 Day - 2 - 2009 - 2.92 % 2.92 %
3 2332 Day - 3 - 2332 - 3.39 % 3.39 %
4 2089 Day - 4 - 2089 - 3.03 % 3.03 %
5 2425 Day - 5 - 2425 - 3.52 % 3.52 %
6 2083 Day - 6 - 2083 - 3.02 % 3.02 %
7 2307 Day - 7 - 2307 - 3.35 % 3.35 %
8 2192 Day - 8 - 2192 - 3.18 % 3.18 %
9 2659 Day - 9 - 2659 - 3.86 % 3.86 %
10 2539 Day - 10 - 2539 - 3.69 % 3.69 %
11 2539 Day - 11 - 2539 - 3.69 % 3.69 %
12 2807 Day - 12 - 2807 - 4.08 % 4.08 %
13 2318 Day - 13 - 2318 - 3.37 % 3.37 %
14 2144 Day - 14 - 2144 - 3.11 % 3.11 %
15 1942 Day - 15 - 1942 - 2.82 % 2.82 %
16 2153 Day - 16 - 2153 - 3.13 % 3.13 %
17 2491 Day - 17 - 2491 - 3.62 % 3.62 %
18 2304 Day - 18 - 2304 - 3.34 % 3.34 %
19 2553 Day - 19 - 2553 - 3.71 % 3.71 %
20 2364 Day - 20 - 2364 - 3.43 % 3.43 %
21 2120 Day - 21 - 2120 - 3.08 % 3.08 %
22 2171 Day - 22 - 2171 - 3.15 % 3.15 %
23 1780 Day - 23 - 1780 - 2.58 % 2.58 %
24 1945 Day - 24 - 1945 - 2.82 % 2.82 %
25 2262 Day - 25 - 2262 - 3.28 % 3.28 %
26 2610 Day - 26 - 2610 - 3.79 % 3.79 %
27 2053 Day - 27 - 2053 - 2.98 % 2.98 %
28 2244 Day - 28 - 2244 - 3.26 % 3.26 %
29 2117 Day - 29 - 2117 - 3.07 % 3.07 %
30 1748 Day - 30 - 1748 - 2.54 % 2.54 %
31 1086 Day - 31 - 1086 - 1.58 % 1.58 %

Visits based on day of month (only this month)

Day Amount Percentage
1 119 Day - 1 - 119 - 5.68 % 5.68 %
2 110 Day - 2 - 110 - 5.25 % 5.25 %
3 73 Day - 3 - 73 - 3.48 % 3.48 %
4 66 Day - 4 - 66 - 3.15 % 3.15 %
5 45 Day - 5 - 45 - 2.15 % 2.15 %
6 74 Day - 6 - 74 - 3.53 % 3.53 %
7 109 Day - 7 - 109 - 5.2 % 5.2 %
8 168 Day - 8 - 168 - 8.02 % 8.02 %
9 126 Day - 9 - 126 - 6.01 % 6.01 %
10 110 Day - 10 - 110 - 5.25 % 5.25 %
11 140 Day - 11 - 140 - 6.68 % 6.68 %
12 91 Day - 12 - 91 - 4.34 % 4.34 %
13 152 Day - 13 - 152 - 7.25 % 7.25 %
14 110 Day - 14 - 110 - 5.25 % 5.25 %
15 115 Day - 15 - 115 - 5.49 % 5.49 %
16 107 Day - 16 - 107 - 5.1 % 5.1 %
17 117 Day - 17 - 117 - 5.58 % 5.58 %
18 99 Day - 18 - 99 - 4.72 % 4.72 %
19 126 Day - 19 - 126 - 6.01 % 6.01 %
20 39 Day - 20 - 39 - 1.86 % 1.86 %

Visits based on day of week

Day Amount Percentage
Sunday 9153 Day - Sunday - 9153 - 13.29 % 13.29 %
Monday 9937 Day - Monday - 9937 - 14.43 % 14.43 %
Tuesday 10230 Day - Tuesday - 10230 - 14.85 % 14.85 %
Wednesday 9531 Day - Wednesday - 9531 - 13.84 % 13.84 %
Thursday 10201 Day - Thursday - 10201 - 14.81 % 14.81 %
Friday 10611 Day - Friday - 10611 - 15.4 % 15.4 %
Saturday 9218 Day - Saturday - 9218 - 13.38 % 13.38 %

Visits based on month

Month Amount Percentage
Nov 10 885 Month - Nov 10 - 885 - 1.28 % 1.28 %
Dec 10 921 Month - Dec 10 - 921 - 1.34 % 1.34 %
Jan 11 864 Month - Jan 11 - 864 - 1.25 % 1.25 %
Feb 11 519 Month - Feb 11 - 519 - 0.75 % 0.75 %
Mar 11 517 Month - Mar 11 - 517 - 0.75 % 0.75 %
Apr 11 540 Month - Apr 11 - 540 - 0.78 % 0.78 %
May 11 713 Month - May 11 - 713 - 1.04 % 1.04 %
Jun 11 473 Month - Jun 11 - 473 - 0.69 % 0.69 %
Jul 11 506 Month - Jul 11 - 506 - 0.73 % 0.73 %
Aug 11 758 Month - Aug 11 - 758 - 1.1 % 1.1 %
Sep 11 2184 Month - Sep 11 - 2184 - 3.17 % 3.17 %
Oct 11 367 Month - Oct 11 - 367 - 0.53 % 0.53 %
Nov 11 898 Month - Nov 11 - 898 - 1.3 % 1.3 %
Dec 11 653 Month - Dec 11 - 653 - 0.95 % 0.95 %
Jan 12 563 Month - Jan 12 - 563 - 0.82 % 0.82 %
Feb 12 981 Month - Feb 12 - 981 - 1.42 % 1.42 %
Mar 12 870 Month - Mar 12 - 870 - 1.26 % 1.26 %
Apr 12 541 Month - Apr 12 - 541 - 0.79 % 0.79 %
May 12 444 Month - May 12 - 444 - 0.64 % 0.64 %
Jun 12 455 Month - Jun 12 - 455 - 0.66 % 0.66 %
Jul 12 472 Month - Jul 12 - 472 - 0.69 % 0.69 %
Aug 12 376 Month - Aug 12 - 376 - 0.55 % 0.55 %
Sep 12 524 Month - Sep 12 - 524 - 0.76 % 0.76 %
Oct 12 407 Month - Oct 12 - 407 - 0.59 % 0.59 %
Nov 12 345 Month - Nov 12 - 345 - 0.5 % 0.5 %
Dec 12 387 Month - Dec 12 - 387 - 0.56 % 0.56 %
Jan 13 390 Month - Jan 13 - 390 - 0.57 % 0.57 %
Feb 13 542 Month - Feb 13 - 542 - 0.79 % 0.79 %
Mar 13 614 Month - Mar 13 - 614 - 0.89 % 0.89 %
Apr 13 474 Month - Apr 13 - 474 - 0.69 % 0.69 %
May 13 695 Month - May 13 - 695 - 1.01 % 1.01 %
Jun 13 422 Month - Jun 13 - 422 - 0.61 % 0.61 %
Jul 13 615 Month - Jul 13 - 615 - 0.89 % 0.89 %
Aug 13 767 Month - Aug 13 - 767 - 1.11 % 1.11 %
Sep 13 665 Month - Sep 13 - 665 - 0.97 % 0.97 %
Oct 13 631 Month - Oct 13 - 631 - 0.92 % 0.92 %
Nov 13 543 Month - Nov 13 - 543 - 0.79 % 0.79 %
Dec 13 561 Month - Dec 13 - 561 - 0.81 % 0.81 %
Jan 14 990 Month - Jan 14 - 990 - 1.44 % 1.44 %
Feb 14 642 Month - Feb 14 - 642 - 0.93 % 0.93 %
Mar 14 589 Month - Mar 14 - 589 - 0.86 % 0.86 %
Apr 14 535 Month - Apr 14 - 535 - 0.78 % 0.78 %
May 14 626 Month - May 14 - 626 - 0.91 % 0.91 %
Jun 14 626 Month - Jun 14 - 626 - 0.91 % 0.91 %
Jul 14 547 Month - Jul 14 - 547 - 0.79 % 0.79 %
Aug 14 989 Month - Aug 14 - 989 - 1.44 % 1.44 %
Sep 14 874 Month - Sep 14 - 874 - 1.27 % 1.27 %
Oct 14 636 Month - Oct 14 - 636 - 0.92 % 0.92 %
Nov 14 628 Month - Nov 14 - 628 - 0.91 % 0.91 %
Dec 14 606 Month - Dec 14 - 606 - 0.88 % 0.88 %
Jan 15 776 Month - Jan 15 - 776 - 1.13 % 1.13 %
Feb 15 633 Month - Feb 15 - 633 - 0.92 % 0.92 %
Mar 15 670 Month - Mar 15 - 670 - 0.97 % 0.97 %
Apr 15 635 Month - Apr 15 - 635 - 0.92 % 0.92 %
May 15 60 Month - May 15 - 60 - 0.09 % 0.09 %
Sep 15 159 Month - Sep 15 - 159 - 0.23 % 0.23 %
Oct 15 623 Month - Oct 15 - 623 - 0.9 % 0.9 %
Nov 15 532 Month - Nov 15 - 532 - 0.77 % 0.77 %
Dec 15 740 Month - Dec 15 - 740 - 1.07 % 1.07 %
Jan 16 939 Month - Jan 16 - 939 - 1.36 % 1.36 %
Feb 16 845 Month - Feb 16 - 845 - 1.23 % 1.23 %
Mar 16 1175 Month - Mar 16 - 1175 - 1.71 % 1.71 %
Apr 16 900 Month - Apr 16 - 900 - 1.31 % 1.31 %
May 16 1477 Month - May 16 - 1477 - 2.14 % 2.14 %
Jun 16 971 Month - Jun 16 - 971 - 1.41 % 1.41 %
Jul 16 1363 Month - Jul 16 - 1363 - 1.98 % 1.98 %
Aug 16 1328 Month - Aug 16 - 1328 - 1.93 % 1.93 %
Sep 16 850 Month - Sep 16 - 850 - 1.23 % 1.23 %
Oct 16 1838 Month - Oct 16 - 1838 - 2.67 % 2.67 %
Nov 16 1128 Month - Nov 16 - 1128 - 1.64 % 1.64 %
Dec 16 1265 Month - Dec 16 - 1265 - 1.84 % 1.84 %
Jan 17 1088 Month - Jan 17 - 1088 - 1.58 % 1.58 %
Feb 17 1018 Month - Feb 17 - 1018 - 1.48 % 1.48 %
Mar 17 1139 Month - Mar 17 - 1139 - 1.65 % 1.65 %
Apr 17 890 Month - Apr 17 - 890 - 1.29 % 1.29 %
May 17 1200 Month - May 17 - 1200 - 1.74 % 1.74 %
Jun 17 1219 Month - Jun 17 - 1219 - 1.77 % 1.77 %
Jul 17 1463 Month - Jul 17 - 1463 - 2.12 % 2.12 %
Aug 17 1375 Month - Aug 17 - 1375 - 2 % 2 %
Sep 17 2568 Month - Sep 17 - 2568 - 3.73 % 3.73 %
Oct 17 3548 Month - Oct 17 - 3548 - 5.15 % 5.15 %
Nov 17 2096 Month - Nov 17 - 2096 - 3.04 % 3.04 %

Visits based on hour of day

Hour Amount Percentage
0 2926 Hour - 0 - 2926 - 4.25 % 4.25 %
1 2508 Hour - 1 - 2508 - 3.64 % 3.64 %
2 2113 Hour - 2 - 2113 - 3.07 % 3.07 %
3 2060 Hour - 3 - 2060 - 2.99 % 2.99 %
4 1825 Hour - 4 - 1825 - 2.65 % 2.65 %
5 1976 Hour - 5 - 1976 - 2.87 % 2.87 %
6 2135 Hour - 6 - 2135 - 3.1 % 3.1 %
7 2340 Hour - 7 - 2340 - 3.4 % 3.4 %
8 3138 Hour - 8 - 3138 - 4.56 % 4.56 %
9 2898 Hour - 9 - 2898 - 4.21 % 4.21 %
10 3372 Hour - 10 - 3372 - 4.9 % 4.9 %
11 3517 Hour - 11 - 3517 - 5.11 % 5.11 %
12 2964 Hour - 12 - 2964 - 4.3 % 4.3 %
13 3097 Hour - 13 - 3097 - 4.5 % 4.5 %
14 3509 Hour - 14 - 3509 - 5.09 % 5.09 %
15 3259 Hour - 15 - 3259 - 4.73 % 4.73 %
16 3046 Hour - 16 - 3046 - 4.42 % 4.42 %
17 3097 Hour - 17 - 3097 - 4.5 % 4.5 %
18 3516 Hour - 18 - 3516 - 5.1 % 5.1 %
19 2854 Hour - 19 - 2854 - 4.14 % 4.14 %
20 3632 Hour - 20 - 3632 - 5.27 % 5.27 %
21 3138 Hour - 21 - 3138 - 4.56 % 4.56 %
22 2925 Hour - 22 - 2925 - 4.25 % 4.25 %
23 3036 Hour - 23 - 3036 - 4.41 % 4.41 %

Most visited pages (5)

Page Amount Percentage
/ 19185 Page - / - 19185 - 68.03 % 68.03 %
/photo_3749_20090122.jpg 2711 Page - /photo_3749_20090122.jpg - 2711 - 9.61 % 9.61 %
/apple-touch-icon.png 2196 Page - /apple-touch-icon.png - 2196 - 7.79 % 7.79 %
/apple-touch-icon-precomposed.png 2144 Page - /apple-touch-icon-precomposed.png - 2144 - 7.6 % 7.6 %
/valkommen/statistik/ 1966 Page - /valkommen/statistik/ - 1966 - 6.97 % 6.97 %

Most seen referers (5)

Referer Amount Percentage
http://tant-zita.dagboksblogg.se/2010/jul/ 2559 Referer - http://tant-zita.dagboksblogg.se/2010/jul/ - 2559 - 51.1 % 51.1 %
https://www.google.se/ 1244 Referer - https://www.google.se/ - 1244 - 24.84 % 24.84 %
harplinge.org 545 Referer - harplinge.org - 545 - 10.88 % 10.88 %
http://www.baidu.com 454 Referer - http://www.baidu.com - 454 - 9.07 % 9.07 %
http://harplinge.org/ 206 Referer - http://harplinge.org/ - 206 - 4.11 % 4.11 %

Most used browsers (5)

UserAgent Amount Percentage
Internet Explorer Internet Explorer 21233 UserAgent - Internet Explorer - 21233 - 36.1 % 36.1 %
Mozilla Firefox Mozilla Firefox 14208 UserAgent - Mozilla Firefox - 14208 - 24.16 % 24.16 %
Chrome Chrome 11166 UserAgent - Chrome - 11166 - 18.98 % 18.98 %
Unknown Unknown 6547 UserAgent - Unknown - 6547 - 11.13 % 11.13 %
Mobile Safari Mobile Safari 5666 UserAgent - Mobile Safari - 5666 - 9.63 % 9.63 %

Most used browsers versions (5)

UserAgent Amount Percentage
Internet Explorer 6.0 Internet Explorer 6.0 7091 UserAgent - Internet Explorer 6.0 - 7091 - 25.67 % 25.67 %
Internet Explorer 9.0 Internet Explorer 9.0 6692 UserAgent - Internet Explorer 9.0 - 6692 - 24.23 % 24.23 %
Unknown Unknown 6547 UserAgent - Unknown  - 6547 - 23.7 % 23.7 %
Internet Explorer 7.0 Internet Explorer 7.0 3751 UserAgent - Internet Explorer 7.0 - 3751 - 13.58 % 13.58 %
Mobile Safari 602.1 Mobile Safari 602.1 3543 UserAgent - Mobile Safari 602.1 - 3543 - 12.83 % 12.83 %

Most used operating systems (5)

Operating System Amount Percentage
Windows 7 64 bit Windows 7 64 bit 15623 Operating System - Windows 7 64 bit - 15623 - 34.25 % 34.25 %
Windows XP Windows XP 13297 Operating System - Windows XP - 13297 - 29.15 % 29.15 %
Unknown Unknown 6649 Operating System - Unknown  - 6649 - 14.58 % 14.58 %
Mac OS X Mac OS X 5295 Operating System - Mac OS X - 5295 - 11.61 % 11.61 %
Windows 7 Windows 7 4745 Operating System - Windows 7 - 4745 - 10.4 % 10.4 %

Most searched keywords (5)

Keyword Amount Percentage
harplinge 246 Keyword - harplinge - 246 - 77.6 % 77.6 %
steninge glasbruk 19 Keyword - steninge glasbruk - 19 - 5.99 % 5.99 %
steninge glashytta 18 Keyword - steninge glashytta - 18 - 5.68 % 5.68 %
harplinge skola 17 Keyword - harplinge skola - 17 - 5.36 % 5.36 %
harplinge.org 17 Keyword - harplinge.org - 17 - 5.36 % 5.36 %

Most searched keywords today(5)

Keyword Amount Percentage


Statistics recorded with Counterize II - Version 3.0.1