Statistik

Här visas besöksstatistik. Ursäkta att det är på engelska.

Hit Counter

Total hits: Hits from unique IPs: Total hits, today: Hits from unique IPs, today: Hits, the last 7 days: Unique hits, the last 7 days:
62344 11944 49 25 613 141

Visits based on day of month

Day Amount Percentage
1 2261 Day - 1 - 2261 - 3.63 % 3.63 %
2 1749 Day - 2 - 1749 - 2.81 % 2.81 %
3 2105 Day - 3 - 2105 - 3.38 % 3.38 %
4 1903 Day - 4 - 1903 - 3.05 % 3.05 %
5 2242 Day - 5 - 2242 - 3.6 % 3.6 %
6 1945 Day - 6 - 1945 - 3.12 % 3.12 %
7 2132 Day - 7 - 2132 - 3.42 % 3.42 %
8 1896 Day - 8 - 1896 - 3.04 % 3.04 %
9 2464 Day - 9 - 2464 - 3.95 % 3.95 %
10 2286 Day - 10 - 2286 - 3.67 % 3.67 %
11 2253 Day - 11 - 2253 - 3.61 % 3.61 %
12 2565 Day - 12 - 2565 - 4.11 % 4.11 %
13 2007 Day - 13 - 2007 - 3.22 % 3.22 %
14 1909 Day - 14 - 1909 - 3.06 % 3.06 %
15 1772 Day - 15 - 1772 - 2.84 % 2.84 %
16 1888 Day - 16 - 1888 - 3.03 % 3.03 %
17 2229 Day - 17 - 2229 - 3.58 % 3.58 %
18 2026 Day - 18 - 2026 - 3.25 % 3.25 %
19 2285 Day - 19 - 2285 - 3.67 % 3.67 %
20 2226 Day - 20 - 2226 - 3.57 % 3.57 %
21 2033 Day - 21 - 2033 - 3.26 % 3.26 %
22 2084 Day - 22 - 2084 - 3.34 % 3.34 %
23 1653 Day - 23 - 1653 - 2.65 % 2.65 %
24 1704 Day - 24 - 1704 - 2.73 % 2.73 %
25 1992 Day - 25 - 1992 - 3.2 % 3.2 %
26 2326 Day - 26 - 2326 - 3.73 % 3.73 %
27 1896 Day - 27 - 1896 - 3.04 % 3.04 %
28 1993 Day - 28 - 1993 - 3.2 % 3.2 %
29 1941 Day - 29 - 1941 - 3.11 % 3.11 %
30 1626 Day - 30 - 1626 - 2.61 % 2.61 %
31 953 Day - 31 - 953 - 1.53 % 1.53 %

Visits based on day of month (only this month)

Day Amount Percentage
1 37 Day - 1 - 37 - 2.21 % 2.21 %
2 42 Day - 2 - 42 - 2.51 % 2.51 %
3 64 Day - 3 - 64 - 3.82 % 3.82 %
4 81 Day - 4 - 81 - 4.84 % 4.84 %
5 75 Day - 5 - 75 - 4.48 % 4.48 %
6 109 Day - 6 - 109 - 6.51 % 6.51 %
7 110 Day - 7 - 110 - 6.57 % 6.57 %
8 67 Day - 8 - 67 - 4 % 4 %
9 40 Day - 9 - 40 - 2.39 % 2.39 %
10 77 Day - 10 - 77 - 4.6 % 4.6 %
11 100 Day - 11 - 100 - 5.97 % 5.97 %
12 67 Day - 12 - 67 - 4 % 4 %
13 80 Day - 13 - 80 - 4.78 % 4.78 %
14 40 Day - 14 - 40 - 2.39 % 2.39 %
15 73 Day - 15 - 73 - 4.36 % 4.36 %
16 55 Day - 16 - 55 - 3.28 % 3.28 %
17 18 Day - 17 - 18 - 1.07 % 1.07 %
18 95 Day - 18 - 95 - 5.67 % 5.67 %
19 73 Day - 19 - 73 - 4.36 % 4.36 %
20 99 Day - 20 - 99 - 5.91 % 5.91 %
21 111 Day - 21 - 111 - 6.63 % 6.63 %
22 113 Day - 22 - 113 - 6.75 % 6.75 %
23 49 Day - 23 - 49 - 2.93 % 2.93 %

Visits based on day of week

Day Amount Percentage
Sunday 8340 Day - Sunday - 8340 - 13.38 % 13.38 %
Monday 8993 Day - Monday - 8993 - 14.42 % 14.42 %
Tuesday 9164 Day - Tuesday - 9164 - 14.7 % 14.7 %
Wednesday 8455 Day - Wednesday - 8455 - 13.56 % 13.56 %
Thursday 9102 Day - Thursday - 9102 - 14.6 % 14.6 %
Friday 9797 Day - Friday - 9797 - 15.71 % 15.71 %
Saturday 8493 Day - Saturday - 8493 - 13.62 % 13.62 %

Visits based on month

Month Amount Percentage
Nov 10 885 Month - Nov 10 - 885 - 1.42 % 1.42 %
Dec 10 921 Month - Dec 10 - 921 - 1.48 % 1.48 %
Jan 11 864 Month - Jan 11 - 864 - 1.39 % 1.39 %
Feb 11 519 Month - Feb 11 - 519 - 0.83 % 0.83 %
Mar 11 517 Month - Mar 11 - 517 - 0.83 % 0.83 %
Apr 11 540 Month - Apr 11 - 540 - 0.87 % 0.87 %
May 11 713 Month - May 11 - 713 - 1.14 % 1.14 %
Jun 11 473 Month - Jun 11 - 473 - 0.76 % 0.76 %
Jul 11 506 Month - Jul 11 - 506 - 0.81 % 0.81 %
Aug 11 758 Month - Aug 11 - 758 - 1.22 % 1.22 %
Sep 11 2184 Month - Sep 11 - 2184 - 3.5 % 3.5 %
Oct 11 367 Month - Oct 11 - 367 - 0.59 % 0.59 %
Nov 11 898 Month - Nov 11 - 898 - 1.44 % 1.44 %
Dec 11 653 Month - Dec 11 - 653 - 1.05 % 1.05 %
Jan 12 563 Month - Jan 12 - 563 - 0.9 % 0.9 %
Feb 12 981 Month - Feb 12 - 981 - 1.57 % 1.57 %
Mar 12 870 Month - Mar 12 - 870 - 1.4 % 1.4 %
Apr 12 541 Month - Apr 12 - 541 - 0.87 % 0.87 %
May 12 444 Month - May 12 - 444 - 0.71 % 0.71 %
Jun 12 455 Month - Jun 12 - 455 - 0.73 % 0.73 %
Jul 12 472 Month - Jul 12 - 472 - 0.76 % 0.76 %
Aug 12 376 Month - Aug 12 - 376 - 0.6 % 0.6 %
Sep 12 524 Month - Sep 12 - 524 - 0.84 % 0.84 %
Oct 12 407 Month - Oct 12 - 407 - 0.65 % 0.65 %
Nov 12 345 Month - Nov 12 - 345 - 0.55 % 0.55 %
Dec 12 387 Month - Dec 12 - 387 - 0.62 % 0.62 %
Jan 13 390 Month - Jan 13 - 390 - 0.63 % 0.63 %
Feb 13 542 Month - Feb 13 - 542 - 0.87 % 0.87 %
Mar 13 614 Month - Mar 13 - 614 - 0.98 % 0.98 %
Apr 13 474 Month - Apr 13 - 474 - 0.76 % 0.76 %
May 13 695 Month - May 13 - 695 - 1.11 % 1.11 %
Jun 13 422 Month - Jun 13 - 422 - 0.68 % 0.68 %
Jul 13 615 Month - Jul 13 - 615 - 0.99 % 0.99 %
Aug 13 767 Month - Aug 13 - 767 - 1.23 % 1.23 %
Sep 13 665 Month - Sep 13 - 665 - 1.07 % 1.07 %
Oct 13 631 Month - Oct 13 - 631 - 1.01 % 1.01 %
Nov 13 543 Month - Nov 13 - 543 - 0.87 % 0.87 %
Dec 13 561 Month - Dec 13 - 561 - 0.9 % 0.9 %
Jan 14 990 Month - Jan 14 - 990 - 1.59 % 1.59 %
Feb 14 642 Month - Feb 14 - 642 - 1.03 % 1.03 %
Mar 14 589 Month - Mar 14 - 589 - 0.94 % 0.94 %
Apr 14 535 Month - Apr 14 - 535 - 0.86 % 0.86 %
May 14 626 Month - May 14 - 626 - 1 % 1 %
Jun 14 626 Month - Jun 14 - 626 - 1 % 1 %
Jul 14 547 Month - Jul 14 - 547 - 0.88 % 0.88 %
Aug 14 989 Month - Aug 14 - 989 - 1.59 % 1.59 %
Sep 14 874 Month - Sep 14 - 874 - 1.4 % 1.4 %
Oct 14 636 Month - Oct 14 - 636 - 1.02 % 1.02 %
Nov 14 628 Month - Nov 14 - 628 - 1.01 % 1.01 %
Dec 14 606 Month - Dec 14 - 606 - 0.97 % 0.97 %
Jan 15 776 Month - Jan 15 - 776 - 1.24 % 1.24 %
Feb 15 633 Month - Feb 15 - 633 - 1.02 % 1.02 %
Mar 15 670 Month - Mar 15 - 670 - 1.07 % 1.07 %
Apr 15 635 Month - Apr 15 - 635 - 1.02 % 1.02 %
May 15 60 Month - May 15 - 60 - 0.1 % 0.1 %
Sep 15 159 Month - Sep 15 - 159 - 0.26 % 0.26 %
Oct 15 623 Month - Oct 15 - 623 - 1 % 1 %
Nov 15 532 Month - Nov 15 - 532 - 0.85 % 0.85 %
Dec 15 740 Month - Dec 15 - 740 - 1.19 % 1.19 %
Jan 16 939 Month - Jan 16 - 939 - 1.51 % 1.51 %
Feb 16 845 Month - Feb 16 - 845 - 1.36 % 1.36 %
Mar 16 1175 Month - Mar 16 - 1175 - 1.88 % 1.88 %
Apr 16 900 Month - Apr 16 - 900 - 1.44 % 1.44 %
May 16 1477 Month - May 16 - 1477 - 2.37 % 2.37 %
Jun 16 971 Month - Jun 16 - 971 - 1.56 % 1.56 %
Jul 16 1363 Month - Jul 16 - 1363 - 2.19 % 2.19 %
Aug 16 1328 Month - Aug 16 - 1328 - 2.13 % 2.13 %
Sep 16 850 Month - Sep 16 - 850 - 1.36 % 1.36 %
Oct 16 1838 Month - Oct 16 - 1838 - 2.95 % 2.95 %
Nov 16 1128 Month - Nov 16 - 1128 - 1.81 % 1.81 %
Dec 16 1265 Month - Dec 16 - 1265 - 2.03 % 2.03 %
Jan 17 1088 Month - Jan 17 - 1088 - 1.75 % 1.75 %
Feb 17 1018 Month - Feb 17 - 1018 - 1.63 % 1.63 %
Mar 17 1139 Month - Mar 17 - 1139 - 1.83 % 1.83 %
Apr 17 890 Month - Apr 17 - 890 - 1.43 % 1.43 %
May 17 1200 Month - May 17 - 1200 - 1.92 % 1.92 %
Jun 17 1219 Month - Jun 17 - 1219 - 1.96 % 1.96 %
Jul 17 1463 Month - Jul 17 - 1463 - 2.35 % 2.35 %
Aug 17 1375 Month - Aug 17 - 1375 - 2.21 % 2.21 %
Sep 17 1675 Month - Sep 17 - 1675 - 2.69 % 2.69 %

Visits based on hour of day

Hour Amount Percentage
0 2758 Hour - 0 - 2758 - 4.42 % 4.42 %
1 2312 Hour - 1 - 2312 - 3.71 % 3.71 %
2 1927 Hour - 2 - 1927 - 3.09 % 3.09 %
3 1883 Hour - 3 - 1883 - 3.02 % 3.02 %
4 1685 Hour - 4 - 1685 - 2.7 % 2.7 %
5 1784 Hour - 5 - 1784 - 2.86 % 2.86 %
6 1991 Hour - 6 - 1991 - 3.19 % 3.19 %
7 2125 Hour - 7 - 2125 - 3.41 % 3.41 %
8 2789 Hour - 8 - 2789 - 4.47 % 4.47 %
9 2527 Hour - 9 - 2527 - 4.05 % 4.05 %
10 2976 Hour - 10 - 2976 - 4.77 % 4.77 %
11 3086 Hour - 11 - 3086 - 4.95 % 4.95 %
12 2602 Hour - 12 - 2602 - 4.17 % 4.17 %
13 2729 Hour - 13 - 2729 - 4.38 % 4.38 %
14 3040 Hour - 14 - 3040 - 4.88 % 4.88 %
15 2920 Hour - 15 - 2920 - 4.68 % 4.68 %
16 2761 Hour - 16 - 2761 - 4.43 % 4.43 %
17 2787 Hour - 17 - 2787 - 4.47 % 4.47 %
18 3340 Hour - 18 - 3340 - 5.36 % 5.36 %
19 2607 Hour - 19 - 2607 - 4.18 % 4.18 %
20 3301 Hour - 20 - 3301 - 5.29 % 5.29 %
21 2922 Hour - 21 - 2922 - 4.69 % 4.69 %
22 2673 Hour - 22 - 2673 - 4.29 % 4.29 %
23 2819 Hour - 23 - 2819 - 4.52 % 4.52 %

Most visited pages (5)

Page Amount Percentage
/ 16855 Page - / - 16855 - 68.64 % 68.64 %
/photo_3749_20090122.jpg 2703 Page - /photo_3749_20090122.jpg - 2703 - 11.01 % 11.01 %
/valkommen/statistik/ 1844 Page - /valkommen/statistik/ - 1844 - 7.51 % 7.51 %
/om-2/statistik/ 1757 Page - /om-2/statistik/ - 1757 - 7.16 % 7.16 %
/apple-touch-icon.png 1397 Page - /apple-touch-icon.png - 1397 - 5.69 % 5.69 %

Most seen referers (5)

Referer Amount Percentage
http://tant-zita.dagboksblogg.se/2010/jul/ 2557 Referer - http://tant-zita.dagboksblogg.se/2010/jul/ - 2557 - 53.47 % 53.47 %
https://www.google.se/ 1189 Referer - https://www.google.se/ - 1189 - 24.86 % 24.86 %
http://www.baidu.com 454 Referer - http://www.baidu.com - 454 - 9.49 % 9.49 %
harplinge.org 392 Referer - harplinge.org - 392 - 8.2 % 8.2 %
http://harplinge.org/ 190 Referer - http://harplinge.org/ - 190 - 3.97 % 3.97 %

Most used browsers (5)

UserAgent Amount Percentage
Internet Explorer Internet Explorer 20763 UserAgent - Internet Explorer - 20763 - 38.8 % 38.8 %
Mozilla Firefox Mozilla Firefox 11604 UserAgent - Mozilla Firefox - 11604 - 21.68 % 21.68 %
Chrome Chrome 10361 UserAgent - Chrome - 10361 - 19.36 % 19.36 %
Unknown Unknown 6372 UserAgent - Unknown - 6372 - 11.91 % 11.91 %
Mobile Safari Mobile Safari 4416 UserAgent - Mobile Safari - 4416 - 8.25 % 8.25 %

Most used browsers versions (5)

UserAgent Amount Percentage
Internet Explorer 6.0 Internet Explorer 6.0 6961 UserAgent - Internet Explorer 6.0 - 6961 - 26.84 % 26.84 %
Internet Explorer 9.0 Internet Explorer 9.0 6376 UserAgent - Internet Explorer 9.0 - 6376 - 24.58 % 24.58 %
Unknown Unknown 6372 UserAgent - Unknown  - 6372 - 24.57 % 24.57 %
Internet Explorer 7.0 Internet Explorer 7.0 3737 UserAgent - Internet Explorer 7.0 - 3737 - 14.41 % 14.41 %
Mobile Safari 602.1 Mobile Safari 602.1 2491 UserAgent - Mobile Safari 602.1 - 2491 - 9.6 % 9.6 %

Most used operating systems (5)

Operating System Amount Percentage
Windows 7 64 bit Windows 7 64 bit 13118 Operating System - Windows 7 64 bit - 13118 - 31.46 % 31.46 %
Windows XP Windows XP 13091 Operating System - Windows XP - 13091 - 31.39 % 31.39 %
Unknown Unknown 6473 Operating System - Unknown  - 6473 - 15.52 % 15.52 %
Mac OS X Mac OS X 4900 Operating System - Mac OS X - 4900 - 11.75 % 11.75 %
Windows 7 Windows 7 4120 Operating System - Windows 7 - 4120 - 9.88 % 9.88 %

Most searched keywords (5)

Keyword Amount Percentage
harplinge 246 Keyword - harplinge - 246 - 77.6 % 77.6 %
steninge glasbruk 19 Keyword - steninge glasbruk - 19 - 5.99 % 5.99 %
steninge glashytta 18 Keyword - steninge glashytta - 18 - 5.68 % 5.68 %
harplinge skola 17 Keyword - harplinge skola - 17 - 5.36 % 5.36 %
harplinge.org 17 Keyword - harplinge.org - 17 - 5.36 % 5.36 %

Most searched keywords today(5)

Keyword Amount Percentage


Statistics recorded with Counterize II - Version 3.0.1