Statistik

Här visas besöksstatistik. Ursäkta att det är på engelska.

Hit Counter

Total hits: Hits from unique IPs: Total hits, today: Hits from unique IPs, today: Hits, the last 7 days: Unique hits, the last 7 days:
58858 11243 43 15 344 103

Visits based on day of month

Day Amount Percentage
1 2163 Day - 1 - 2163 - 3.67 % 3.67 %
2 1680 Day - 2 - 1680 - 2.85 % 2.85 %
3 1997 Day - 3 - 1997 - 3.39 % 3.39 %
4 1784 Day - 4 - 1784 - 3.03 % 3.03 %
5 2107 Day - 5 - 2107 - 3.58 % 3.58 %
6 1804 Day - 6 - 1804 - 3.07 % 3.07 %
7 1974 Day - 7 - 1974 - 3.35 % 3.35 %
8 1797 Day - 8 - 1797 - 3.05 % 3.05 %
9 2385 Day - 9 - 2385 - 4.05 % 4.05 %
10 2167 Day - 10 - 2167 - 3.68 % 3.68 %
11 2117 Day - 11 - 2117 - 3.6 % 3.6 %
12 2418 Day - 12 - 2418 - 4.11 % 4.11 %
13 1877 Day - 13 - 1877 - 3.19 % 3.19 %
14 1837 Day - 14 - 1837 - 3.12 % 3.12 %
15 1658 Day - 15 - 1658 - 2.82 % 2.82 %
16 1762 Day - 16 - 1762 - 2.99 % 2.99 %
17 2137 Day - 17 - 2137 - 3.63 % 3.63 %
18 1885 Day - 18 - 1885 - 3.2 % 3.2 %
19 2174 Day - 19 - 2174 - 3.69 % 3.69 %
20 2113 Day - 20 - 2113 - 3.59 % 3.59 %
21 1892 Day - 21 - 1892 - 3.21 % 3.21 %
22 1925 Day - 22 - 1925 - 3.27 % 3.27 %
23 1538 Day - 23 - 1538 - 2.61 % 2.61 %
24 1601 Day - 24 - 1601 - 2.72 % 2.72 %
25 1891 Day - 25 - 1891 - 3.21 % 3.21 %
26 2180 Day - 26 - 2180 - 3.7 % 3.7 %
27 1805 Day - 27 - 1805 - 3.07 % 3.07 %
28 1897 Day - 28 - 1897 - 3.22 % 3.22 %
29 1865 Day - 29 - 1865 - 3.17 % 3.17 %
30 1556 Day - 30 - 1556 - 2.64 % 2.64 %
31 872 Day - 31 - 872 - 1.48 % 1.48 %

Visits based on day of month (only this month)

Day Amount Percentage
1 11 Day - 1 - 11 - 1.07 % 1.07 %
2 69 Day - 2 - 69 - 6.72 % 6.72 %
3 61 Day - 3 - 61 - 5.94 % 5.94 %
4 30 Day - 4 - 30 - 2.92 % 2.92 %
5 41 Day - 5 - 41 - 3.99 % 3.99 %
6 31 Day - 6 - 31 - 3.02 % 3.02 %
7 92 Day - 7 - 92 - 8.96 % 8.96 %
8 64 Day - 8 - 64 - 6.23 % 6.23 %
9 28 Day - 9 - 28 - 2.73 % 2.73 %
10 10 Day - 10 - 10 - 0.97 % 0.97 %
11 72 Day - 11 - 72 - 7.01 % 7.01 %
12 38 Day - 12 - 38 - 3.7 % 3.7 %
13 105 Day - 13 - 105 - 10.22 % 10.22 %
14 31 Day - 14 - 31 - 3.02 % 3.02 %
15 30 Day - 15 - 30 - 2.92 % 2.92 %
16 28 Day - 16 - 28 - 2.73 % 2.73 %
17 49 Day - 17 - 49 - 4.77 % 4.77 %
18 40 Day - 18 - 40 - 3.89 % 3.89 %
19 50 Day - 19 - 50 - 4.87 % 4.87 %
20 45 Day - 20 - 45 - 4.38 % 4.38 %
21 59 Day - 21 - 59 - 5.74 % 5.74 %
22 43 Day - 22 - 43 - 4.19 % 4.19 %

Visits based on day of week

Day Amount Percentage
Sunday 7973 Day - Sunday - 7973 - 13.55 % 13.55 %
Monday 8461 Day - Monday - 8461 - 14.38 % 14.38 %
Tuesday 8668 Day - Tuesday - 8668 - 14.73 % 14.73 %
Wednesday 7942 Day - Wednesday - 7942 - 13.49 % 13.49 %
Thursday 8541 Day - Thursday - 8541 - 14.51 % 14.51 %
Friday 9300 Day - Friday - 9300 - 15.8 % 15.8 %
Saturday 7973 Day - Saturday - 7973 - 13.55 % 13.55 %

Visits based on month

Month Amount Percentage
Nov 10 885 Month - Nov 10 - 885 - 1.5 % 1.5 %
Dec 10 921 Month - Dec 10 - 921 - 1.56 % 1.56 %
Jan 11 864 Month - Jan 11 - 864 - 1.47 % 1.47 %
Feb 11 519 Month - Feb 11 - 519 - 0.88 % 0.88 %
Mar 11 517 Month - Mar 11 - 517 - 0.88 % 0.88 %
Apr 11 540 Month - Apr 11 - 540 - 0.92 % 0.92 %
May 11 713 Month - May 11 - 713 - 1.21 % 1.21 %
Jun 11 473 Month - Jun 11 - 473 - 0.8 % 0.8 %
Jul 11 506 Month - Jul 11 - 506 - 0.86 % 0.86 %
Aug 11 758 Month - Aug 11 - 758 - 1.29 % 1.29 %
Sep 11 2184 Month - Sep 11 - 2184 - 3.71 % 3.71 %
Oct 11 367 Month - Oct 11 - 367 - 0.62 % 0.62 %
Nov 11 898 Month - Nov 11 - 898 - 1.53 % 1.53 %
Dec 11 653 Month - Dec 11 - 653 - 1.11 % 1.11 %
Jan 12 563 Month - Jan 12 - 563 - 0.96 % 0.96 %
Feb 12 981 Month - Feb 12 - 981 - 1.67 % 1.67 %
Mar 12 870 Month - Mar 12 - 870 - 1.48 % 1.48 %
Apr 12 541 Month - Apr 12 - 541 - 0.92 % 0.92 %
May 12 444 Month - May 12 - 444 - 0.75 % 0.75 %
Jun 12 455 Month - Jun 12 - 455 - 0.77 % 0.77 %
Jul 12 472 Month - Jul 12 - 472 - 0.8 % 0.8 %
Aug 12 376 Month - Aug 12 - 376 - 0.64 % 0.64 %
Sep 12 524 Month - Sep 12 - 524 - 0.89 % 0.89 %
Oct 12 407 Month - Oct 12 - 407 - 0.69 % 0.69 %
Nov 12 345 Month - Nov 12 - 345 - 0.59 % 0.59 %
Dec 12 387 Month - Dec 12 - 387 - 0.66 % 0.66 %
Jan 13 390 Month - Jan 13 - 390 - 0.66 % 0.66 %
Feb 13 542 Month - Feb 13 - 542 - 0.92 % 0.92 %
Mar 13 614 Month - Mar 13 - 614 - 1.04 % 1.04 %
Apr 13 474 Month - Apr 13 - 474 - 0.81 % 0.81 %
May 13 695 Month - May 13 - 695 - 1.18 % 1.18 %
Jun 13 422 Month - Jun 13 - 422 - 0.72 % 0.72 %
Jul 13 615 Month - Jul 13 - 615 - 1.04 % 1.04 %
Aug 13 767 Month - Aug 13 - 767 - 1.3 % 1.3 %
Sep 13 665 Month - Sep 13 - 665 - 1.13 % 1.13 %
Oct 13 631 Month - Oct 13 - 631 - 1.07 % 1.07 %
Nov 13 543 Month - Nov 13 - 543 - 0.92 % 0.92 %
Dec 13 561 Month - Dec 13 - 561 - 0.95 % 0.95 %
Jan 14 990 Month - Jan 14 - 990 - 1.68 % 1.68 %
Feb 14 642 Month - Feb 14 - 642 - 1.09 % 1.09 %
Mar 14 589 Month - Mar 14 - 589 - 1 % 1 %
Apr 14 535 Month - Apr 14 - 535 - 0.91 % 0.91 %
May 14 626 Month - May 14 - 626 - 1.06 % 1.06 %
Jun 14 626 Month - Jun 14 - 626 - 1.06 % 1.06 %
Jul 14 547 Month - Jul 14 - 547 - 0.93 % 0.93 %
Aug 14 989 Month - Aug 14 - 989 - 1.68 % 1.68 %
Sep 14 874 Month - Sep 14 - 874 - 1.48 % 1.48 %
Oct 14 636 Month - Oct 14 - 636 - 1.08 % 1.08 %
Nov 14 628 Month - Nov 14 - 628 - 1.07 % 1.07 %
Dec 14 606 Month - Dec 14 - 606 - 1.03 % 1.03 %
Jan 15 776 Month - Jan 15 - 776 - 1.32 % 1.32 %
Feb 15 633 Month - Feb 15 - 633 - 1.08 % 1.08 %
Mar 15 670 Month - Mar 15 - 670 - 1.14 % 1.14 %
Apr 15 635 Month - Apr 15 - 635 - 1.08 % 1.08 %
May 15 60 Month - May 15 - 60 - 0.1 % 0.1 %
Sep 15 159 Month - Sep 15 - 159 - 0.27 % 0.27 %
Oct 15 623 Month - Oct 15 - 623 - 1.06 % 1.06 %
Nov 15 532 Month - Nov 15 - 532 - 0.9 % 0.9 %
Dec 15 740 Month - Dec 15 - 740 - 1.26 % 1.26 %
Jan 16 939 Month - Jan 16 - 939 - 1.6 % 1.6 %
Feb 16 845 Month - Feb 16 - 845 - 1.44 % 1.44 %
Mar 16 1175 Month - Mar 16 - 1175 - 2 % 2 %
Apr 16 900 Month - Apr 16 - 900 - 1.53 % 1.53 %
May 16 1477 Month - May 16 - 1477 - 2.51 % 2.51 %
Jun 16 971 Month - Jun 16 - 971 - 1.65 % 1.65 %
Jul 16 1363 Month - Jul 16 - 1363 - 2.32 % 2.32 %
Aug 16 1328 Month - Aug 16 - 1328 - 2.26 % 2.26 %
Sep 16 850 Month - Sep 16 - 850 - 1.44 % 1.44 %
Oct 16 1838 Month - Oct 16 - 1838 - 3.12 % 3.12 %
Nov 16 1128 Month - Nov 16 - 1128 - 1.92 % 1.92 %
Dec 16 1265 Month - Dec 16 - 1265 - 2.15 % 2.15 %
Jan 17 1088 Month - Jan 17 - 1088 - 1.85 % 1.85 %
Feb 17 1018 Month - Feb 17 - 1018 - 1.73 % 1.73 %
Mar 17 1139 Month - Mar 17 - 1139 - 1.94 % 1.94 %
Apr 17 890 Month - Apr 17 - 890 - 1.51 % 1.51 %
May 17 1200 Month - May 17 - 1200 - 2.04 % 2.04 %
Jun 17 1219 Month - Jun 17 - 1219 - 2.07 % 2.07 %
Jul 17 1027 Month - Jul 17 - 1027 - 1.74 % 1.74 %

Visits based on hour of day

Hour Amount Percentage
0 2607 Hour - 0 - 2607 - 4.43 % 4.43 %
1 2236 Hour - 1 - 2236 - 3.8 % 3.8 %
2 1829 Hour - 2 - 1829 - 3.11 % 3.11 %
3 1831 Hour - 3 - 1831 - 3.11 % 3.11 %
4 1586 Hour - 4 - 1586 - 2.69 % 2.69 %
5 1731 Hour - 5 - 1731 - 2.94 % 2.94 %
6 1880 Hour - 6 - 1880 - 3.19 % 3.19 %
7 1908 Hour - 7 - 1908 - 3.24 % 3.24 %
8 2479 Hour - 8 - 2479 - 4.21 % 4.21 %
9 2378 Hour - 9 - 2378 - 4.04 % 4.04 %
10 2804 Hour - 10 - 2804 - 4.76 % 4.76 %
11 2926 Hour - 11 - 2926 - 4.97 % 4.97 %
12 2506 Hour - 12 - 2506 - 4.26 % 4.26 %
13 2495 Hour - 13 - 2495 - 4.24 % 4.24 %
14 2827 Hour - 14 - 2827 - 4.8 % 4.8 %
15 2744 Hour - 15 - 2744 - 4.66 % 4.66 %
16 2606 Hour - 16 - 2606 - 4.43 % 4.43 %
17 2670 Hour - 17 - 2670 - 4.54 % 4.54 %
18 3188 Hour - 18 - 3188 - 5.42 % 5.42 %
19 2450 Hour - 19 - 2450 - 4.16 % 4.16 %
20 3086 Hour - 20 - 3086 - 5.24 % 5.24 %
21 2793 Hour - 21 - 2793 - 4.75 % 4.75 %
22 2560 Hour - 22 - 2560 - 4.35 % 4.35 %
23 2738 Hour - 23 - 2738 - 4.65 % 4.65 %

Most visited pages (5)

Page Amount Percentage
/ 16135 Page - / - 16135 - 67.99 % 67.99 %
/photo_3749_20090122.jpg 2692 Page - /photo_3749_20090122.jpg - 2692 - 11.34 % 11.34 %
/valkommen/statistik/ 1794 Page - /valkommen/statistik/ - 1794 - 7.56 % 7.56 %
/om-2/statistik/ 1757 Page - /om-2/statistik/ - 1757 - 7.4 % 7.4 %
/foreningar/ 1355 Page - /foreningar/ - 1355 - 5.71 % 5.71 %

Most seen referers (5)

Referer Amount Percentage
http://tant-zita.dagboksblogg.se/2010/jul/ 2556 Referer - http://tant-zita.dagboksblogg.se/2010/jul/ - 2556 - 55.4 % 55.4 %
https://www.google.se/ 1113 Referer - https://www.google.se/ - 1113 - 24.12 % 24.12 %
http://www.baidu.com 454 Referer - http://www.baidu.com - 454 - 9.84 % 9.84 %
harplinge.org 318 Referer - harplinge.org - 318 - 6.89 % 6.89 %
http://harplinge.org/ 173 Referer - http://harplinge.org/ - 173 - 3.75 % 3.75 %

Most used browsers (5)

UserAgent Amount Percentage
Internet Explorer Internet Explorer 20121 UserAgent - Internet Explorer - 20121 - 39.32 % 39.32 %
Mozilla Firefox Mozilla Firefox 11155 UserAgent - Mozilla Firefox - 11155 - 21.8 % 21.8 %
Chrome Chrome 9588 UserAgent - Chrome - 9588 - 18.74 % 18.74 %
Unknown Unknown 6242 UserAgent - Unknown - 6242 - 12.2 % 12.2 %
Mobile Safari Mobile Safari 4061 UserAgent - Mobile Safari - 4061 - 7.94 % 7.94 %

Most used browsers versions (5)

UserAgent Amount Percentage
Internet Explorer 6.0 Internet Explorer 6.0 6658 UserAgent - Internet Explorer 6.0 - 6658 - 26.74 % 26.74 %
Unknown Unknown 6242 UserAgent - Unknown  - 6242 - 25.07 % 25.07 %
Internet Explorer 9.0 Internet Explorer 9.0 6075 UserAgent - Internet Explorer 9.0 - 6075 - 24.4 % 24.4 %
Internet Explorer 7.0 Internet Explorer 7.0 3724 UserAgent - Internet Explorer 7.0 - 3724 - 14.96 % 14.96 %
Mobile Safari 602.1 Mobile Safari 602.1 2202 UserAgent - Mobile Safari 602.1 - 2202 - 8.84 % 8.84 %

Most used operating systems (5)

Operating System Amount Percentage
Windows XP Windows XP 12661 Operating System - Windows XP - 12661 - 31.68 % 31.68 %
Windows 7 64 bit Windows 7 64 bit 12355 Operating System - Windows 7 64 bit - 12355 - 30.91 % 30.91 %
Unknown Unknown 6335 Operating System - Unknown  - 6335 - 15.85 % 15.85 %
Mac OS X Mac OS X 4675 Operating System - Mac OS X - 4675 - 11.7 % 11.7 %
Windows 7 Windows 7 3945 Operating System - Windows 7 - 3945 - 9.87 % 9.87 %

Most searched keywords (5)

Keyword Amount Percentage
harplinge 246 Keyword - harplinge - 246 - 77.6 % 77.6 %
steninge glasbruk 19 Keyword - steninge glasbruk - 19 - 5.99 % 5.99 %
steninge glashytta 18 Keyword - steninge glashytta - 18 - 5.68 % 5.68 %
harplinge skola 17 Keyword - harplinge skola - 17 - 5.36 % 5.36 %
harplinge.org 17 Keyword - harplinge.org - 17 - 5.36 % 5.36 %

Most searched keywords today(5)

Keyword Amount Percentage


Statistics recorded with Counterize II - Version 3.0.1