Statistik

Här visas besöksstatistik. Ursäkta att det är på engelska.

Hit Counter

Total hits: Hits from unique IPs: Total hits, today: Hits from unique IPs, today: Hits, the last 7 days: Unique hits, the last 7 days:
105717 20726 86 8 1258 255

Visits based on day of month

Day Amount Percentage
1 3550 Day - 1 - 3550 - 3.36 % 3.36 %
2 3150 Day - 2 - 3150 - 2.98 % 2.98 %
3 3560 Day - 3 - 3560 - 3.37 % 3.37 %
4 3606 Day - 4 - 3606 - 3.41 % 3.41 %
5 3678 Day - 5 - 3678 - 3.48 % 3.48 %
6 3478 Day - 6 - 3478 - 3.29 % 3.29 %
7 3587 Day - 7 - 3587 - 3.39 % 3.39 %
8 3638 Day - 8 - 3638 - 3.44 % 3.44 %
9 4065 Day - 9 - 4065 - 3.85 % 3.85 %
10 3888 Day - 10 - 3888 - 3.68 % 3.68 %
11 3992 Day - 11 - 3992 - 3.78 % 3.78 %
12 4276 Day - 12 - 4276 - 4.04 % 4.04 %
13 3528 Day - 13 - 3528 - 3.34 % 3.34 %
14 3364 Day - 14 - 3364 - 3.18 % 3.18 %
15 3195 Day - 15 - 3195 - 3.02 % 3.02 %
16 3360 Day - 16 - 3360 - 3.18 % 3.18 %
17 3560 Day - 17 - 3560 - 3.37 % 3.37 %
18 3461 Day - 18 - 3461 - 3.27 % 3.27 %
19 3735 Day - 19 - 3735 - 3.53 % 3.53 %
20 3749 Day - 20 - 3749 - 3.55 % 3.55 %
21 3314 Day - 21 - 3314 - 3.13 % 3.13 %
22 3222 Day - 22 - 3222 - 3.05 % 3.05 %
23 2908 Day - 23 - 2908 - 2.75 % 2.75 %
24 2969 Day - 24 - 2969 - 2.81 % 2.81 %
25 3165 Day - 25 - 3165 - 2.99 % 2.99 %
26 3535 Day - 26 - 3535 - 3.34 % 3.34 %
27 2908 Day - 27 - 2908 - 2.75 % 2.75 %
28 3383 Day - 28 - 3383 - 3.2 % 3.2 %
29 3193 Day - 29 - 3193 - 3.02 % 3.02 %
30 2852 Day - 30 - 2852 - 2.7 % 2.7 %
31 1848 Day - 31 - 1848 - 1.75 % 1.75 %

Visits based on day of month (only this month)

Day Amount Percentage
1 262 Day - 1 - 262 - 6.88 % 6.88 %
2 116 Day - 2 - 116 - 3.04 % 3.04 %
3 228 Day - 3 - 228 - 5.98 % 5.98 %
4 224 Day - 4 - 224 - 5.88 % 5.88 %
5 273 Day - 5 - 273 - 7.17 % 7.17 %
6 296 Day - 6 - 296 - 7.77 % 7.77 %
7 159 Day - 7 - 159 - 4.17 % 4.17 %
8 141 Day - 8 - 141 - 3.7 % 3.7 %
9 123 Day - 9 - 123 - 3.23 % 3.23 %
10 181 Day - 10 - 181 - 4.75 % 4.75 %
11 168 Day - 11 - 168 - 4.41 % 4.41 %
12 189 Day - 12 - 189 - 4.96 % 4.96 %
13 192 Day - 13 - 192 - 5.04 % 5.04 %
14 109 Day - 14 - 109 - 2.86 % 2.86 %
15 142 Day - 15 - 142 - 3.73 % 3.73 %
16 178 Day - 16 - 178 - 4.67 % 4.67 %
17 171 Day - 17 - 171 - 4.49 % 4.49 %
18 193 Day - 18 - 193 - 5.07 % 5.07 %
19 165 Day - 19 - 165 - 4.33 % 4.33 %
20 214 Day - 20 - 214 - 5.62 % 5.62 %
21 86 Day - 21 - 86 - 2.26 % 2.26 %

Visits based on day of week

Day Amount Percentage
Sunday 13470 Day - Sunday - 13470 - 12.74 % 12.74 %
Monday 15386 Day - Monday - 15386 - 14.55 % 14.55 %
Tuesday 16345 Day - Tuesday - 16345 - 15.46 % 15.46 %
Wednesday 15542 Day - Wednesday - 15542 - 14.7 % 14.7 %
Thursday 15975 Day - Thursday - 15975 - 15.11 % 15.11 %
Friday 15600 Day - Friday - 15600 - 14.76 % 14.76 %
Saturday 13399 Day - Saturday - 13399 - 12.67 % 12.67 %

Visits based on month

Month Amount Percentage
Nov 10 885 Month - Nov 10 - 885 - 0.84 % 0.84 %
Dec 10 921 Month - Dec 10 - 921 - 0.87 % 0.87 %
Jan 11 864 Month - Jan 11 - 864 - 0.82 % 0.82 %
Feb 11 519 Month - Feb 11 - 519 - 0.49 % 0.49 %
Mar 11 517 Month - Mar 11 - 517 - 0.49 % 0.49 %
Apr 11 540 Month - Apr 11 - 540 - 0.51 % 0.51 %
May 11 713 Month - May 11 - 713 - 0.67 % 0.67 %
Jun 11 473 Month - Jun 11 - 473 - 0.45 % 0.45 %
Jul 11 506 Month - Jul 11 - 506 - 0.48 % 0.48 %
Aug 11 758 Month - Aug 11 - 758 - 0.72 % 0.72 %
Sep 11 2184 Month - Sep 11 - 2184 - 2.07 % 2.07 %
Oct 11 367 Month - Oct 11 - 367 - 0.35 % 0.35 %
Nov 11 898 Month - Nov 11 - 898 - 0.85 % 0.85 %
Dec 11 653 Month - Dec 11 - 653 - 0.62 % 0.62 %
Jan 12 563 Month - Jan 12 - 563 - 0.53 % 0.53 %
Feb 12 981 Month - Feb 12 - 981 - 0.93 % 0.93 %
Mar 12 870 Month - Mar 12 - 870 - 0.82 % 0.82 %
Apr 12 541 Month - Apr 12 - 541 - 0.51 % 0.51 %
May 12 444 Month - May 12 - 444 - 0.42 % 0.42 %
Jun 12 455 Month - Jun 12 - 455 - 0.43 % 0.43 %
Jul 12 472 Month - Jul 12 - 472 - 0.45 % 0.45 %
Aug 12 376 Month - Aug 12 - 376 - 0.36 % 0.36 %
Sep 12 524 Month - Sep 12 - 524 - 0.5 % 0.5 %
Oct 12 407 Month - Oct 12 - 407 - 0.38 % 0.38 %
Nov 12 345 Month - Nov 12 - 345 - 0.33 % 0.33 %
Dec 12 387 Month - Dec 12 - 387 - 0.37 % 0.37 %
Jan 13 390 Month - Jan 13 - 390 - 0.37 % 0.37 %
Feb 13 542 Month - Feb 13 - 542 - 0.51 % 0.51 %
Mar 13 614 Month - Mar 13 - 614 - 0.58 % 0.58 %
Apr 13 474 Month - Apr 13 - 474 - 0.45 % 0.45 %
May 13 695 Month - May 13 - 695 - 0.66 % 0.66 %
Jun 13 422 Month - Jun 13 - 422 - 0.4 % 0.4 %
Jul 13 615 Month - Jul 13 - 615 - 0.58 % 0.58 %
Aug 13 767 Month - Aug 13 - 767 - 0.73 % 0.73 %
Sep 13 665 Month - Sep 13 - 665 - 0.63 % 0.63 %
Oct 13 631 Month - Oct 13 - 631 - 0.6 % 0.6 %
Nov 13 543 Month - Nov 13 - 543 - 0.51 % 0.51 %
Dec 13 561 Month - Dec 13 - 561 - 0.53 % 0.53 %
Jan 14 990 Month - Jan 14 - 990 - 0.94 % 0.94 %
Feb 14 642 Month - Feb 14 - 642 - 0.61 % 0.61 %
Mar 14 589 Month - Mar 14 - 589 - 0.56 % 0.56 %
Apr 14 535 Month - Apr 14 - 535 - 0.51 % 0.51 %
May 14 626 Month - May 14 - 626 - 0.59 % 0.59 %
Jun 14 626 Month - Jun 14 - 626 - 0.59 % 0.59 %
Jul 14 547 Month - Jul 14 - 547 - 0.52 % 0.52 %
Aug 14 989 Month - Aug 14 - 989 - 0.94 % 0.94 %
Sep 14 874 Month - Sep 14 - 874 - 0.83 % 0.83 %
Oct 14 636 Month - Oct 14 - 636 - 0.6 % 0.6 %
Nov 14 628 Month - Nov 14 - 628 - 0.59 % 0.59 %
Dec 14 606 Month - Dec 14 - 606 - 0.57 % 0.57 %
Jan 15 776 Month - Jan 15 - 776 - 0.73 % 0.73 %
Feb 15 633 Month - Feb 15 - 633 - 0.6 % 0.6 %
Mar 15 670 Month - Mar 15 - 670 - 0.63 % 0.63 %
Apr 15 635 Month - Apr 15 - 635 - 0.6 % 0.6 %
May 15 60 Month - May 15 - 60 - 0.06 % 0.06 %
Sep 15 159 Month - Sep 15 - 159 - 0.15 % 0.15 %
Oct 15 623 Month - Oct 15 - 623 - 0.59 % 0.59 %
Nov 15 532 Month - Nov 15 - 532 - 0.5 % 0.5 %
Dec 15 740 Month - Dec 15 - 740 - 0.7 % 0.7 %
Jan 16 939 Month - Jan 16 - 939 - 0.89 % 0.89 %
Feb 16 845 Month - Feb 16 - 845 - 0.8 % 0.8 %
Mar 16 1175 Month - Mar 16 - 1175 - 1.11 % 1.11 %
Apr 16 900 Month - Apr 16 - 900 - 0.85 % 0.85 %
May 16 1477 Month - May 16 - 1477 - 1.4 % 1.4 %
Jun 16 971 Month - Jun 16 - 971 - 0.92 % 0.92 %
Jul 16 1363 Month - Jul 16 - 1363 - 1.29 % 1.29 %
Aug 16 1328 Month - Aug 16 - 1328 - 1.26 % 1.26 %
Sep 16 850 Month - Sep 16 - 850 - 0.8 % 0.8 %
Oct 16 1838 Month - Oct 16 - 1838 - 1.74 % 1.74 %
Nov 16 1128 Month - Nov 16 - 1128 - 1.07 % 1.07 %
Dec 16 1265 Month - Dec 16 - 1265 - 1.2 % 1.2 %
Jan 17 1088 Month - Jan 17 - 1088 - 1.03 % 1.03 %
Feb 17 1018 Month - Feb 17 - 1018 - 0.96 % 0.96 %
Mar 17 1139 Month - Mar 17 - 1139 - 1.08 % 1.08 %
Apr 17 890 Month - Apr 17 - 890 - 0.84 % 0.84 %
May 17 1200 Month - May 17 - 1200 - 1.14 % 1.14 %
Jun 17 1219 Month - Jun 17 - 1219 - 1.15 % 1.15 %
Jul 17 1463 Month - Jul 17 - 1463 - 1.38 % 1.38 %
Aug 17 1375 Month - Aug 17 - 1375 - 1.3 % 1.3 %
Sep 17 2568 Month - Sep 17 - 2568 - 2.43 % 2.43 %
Oct 17 3548 Month - Oct 17 - 3548 - 3.36 % 3.36 %
Nov 17 3535 Month - Nov 17 - 3535 - 3.34 % 3.34 %
Dec 17 1672 Month - Dec 17 - 1672 - 1.58 % 1.58 %
Jan 18 1896 Month - Jan 18 - 1896 - 1.79 % 1.79 %
Feb 18 1519 Month - Feb 18 - 1519 - 1.44 % 1.44 %
Mar 18 2912 Month - Mar 18 - 2912 - 2.75 % 2.75 %
Apr 18 2839 Month - Apr 18 - 2839 - 2.69 % 2.69 %
May 18 5287 Month - May 18 - 5287 - 5 % 5 %
Jun 18 4829 Month - Jun 18 - 4829 - 4.57 % 4.57 %
Jul 18 4934 Month - Jul 18 - 4934 - 4.67 % 4.67 %
Aug 18 5699 Month - Aug 18 - 5699 - 5.39 % 5.39 %
Sep 18 3810 Month - Sep 18 - 3810 - 3.6 % 3.6 %

Visits based on hour of day

Hour Amount Percentage
0 4096 Hour - 0 - 4096 - 3.87 % 3.87 %
1 3537 Hour - 1 - 3537 - 3.35 % 3.35 %
2 3154 Hour - 2 - 3154 - 2.98 % 2.98 %
3 3044 Hour - 3 - 3044 - 2.88 % 2.88 %
4 2840 Hour - 4 - 2840 - 2.69 % 2.69 %
5 3020 Hour - 5 - 3020 - 2.86 % 2.86 %
6 3135 Hour - 6 - 3135 - 2.97 % 2.97 %
7 3662 Hour - 7 - 3662 - 3.46 % 3.46 %
8 4714 Hour - 8 - 4714 - 4.46 % 4.46 %
9 4515 Hour - 9 - 4515 - 4.27 % 4.27 %
10 5441 Hour - 10 - 5441 - 5.15 % 5.15 %
11 5476 Hour - 11 - 5476 - 5.18 % 5.18 %
12 4854 Hour - 12 - 4854 - 4.59 % 4.59 %
13 5128 Hour - 13 - 5128 - 4.85 % 4.85 %
14 5859 Hour - 14 - 5859 - 5.54 % 5.54 %
15 5208 Hour - 15 - 5208 - 4.93 % 4.93 %
16 4822 Hour - 16 - 4822 - 4.56 % 4.56 %
17 4841 Hour - 17 - 4841 - 4.58 % 4.58 %
18 5187 Hour - 18 - 5187 - 4.91 % 4.91 %
19 4491 Hour - 19 - 4491 - 4.25 % 4.25 %
20 5153 Hour - 20 - 5153 - 4.87 % 4.87 %
21 4573 Hour - 21 - 4573 - 4.33 % 4.33 %
22 4399 Hour - 22 - 4399 - 4.16 % 4.16 %
23 4568 Hour - 23 - 4568 - 4.32 % 4.32 %

Most visited pages (5)

Page Amount Percentage
/ 28500 Page - / - 28500 - 54.52 % 54.52 %
/valkommen/statistik/ 10074 Page - /valkommen/statistik/ - 10074 - 19.27 % 19.27 %
/apple-touch-icon.png 5516 Page - /apple-touch-icon.png - 5516 - 10.55 % 10.55 %
/apple-touch-icon-precomposed.png 5452 Page - /apple-touch-icon-precomposed.png - 5452 - 10.43 % 10.43 %
/photo_3749_20090122.jpg 2728 Page - /photo_3749_20090122.jpg - 2728 - 5.22 % 5.22 %

Most seen referers (5)

Referer Amount Percentage
http://tant-zita.dagboksblogg.se/2010/jul/ 2571 Referer - http://tant-zita.dagboksblogg.se/2010/jul/ - 2571 - 35.63 % 35.63 %
https://www.google.se/ 1622 Referer - https://www.google.se/ - 1622 - 22.48 % 22.48 %
http://cialissmx.com 1386 Referer - http://cialissmx.com - 1386 - 19.21 % 19.21 %
http://onlinepharmacyhq.bid 895 Referer - http://onlinepharmacyhq.bid - 895 - 12.4 % 12.4 %
harplinge.org 742 Referer - harplinge.org - 742 - 10.28 % 10.28 %

Most used browsers (5)

UserAgent Amount Percentage
Mozilla Firefox Mozilla Firefox 28990 UserAgent - Mozilla Firefox - 28990 - 31.65 % 31.65 %
Internet Explorer Internet Explorer 22294 UserAgent - Internet Explorer - 22294 - 24.34 % 24.34 %
Chrome Chrome 18165 UserAgent - Chrome - 18165 - 19.83 % 19.83 %
Mobile Safari Mobile Safari 14112 UserAgent - Mobile Safari - 14112 - 15.41 % 15.41 %
Unknown Unknown 8045 UserAgent - Unknown - 8045 - 8.78 % 8.78 %

Most used browsers versions (5)

UserAgent Amount Percentage
Mozilla Firefox 40.1 Mozilla Firefox 40.1 9735 UserAgent - Mozilla Firefox 40.1 - 9735 - 25.33 % 25.33 %
Unknown Unknown 8045 UserAgent - Unknown  - 8045 - 20.93 % 20.93 %
Internet Explorer 6.0 Internet Explorer 6.0 7387 UserAgent - Internet Explorer 6.0 - 7387 - 19.22 % 19.22 %
Internet Explorer 9.0 Internet Explorer 9.0 7290 UserAgent - Internet Explorer 9.0 - 7290 - 18.97 % 18.97 %
Mobile Safari 602.1 Mobile Safari 602.1 5980 UserAgent - Mobile Safari 602.1 - 5980 - 15.56 % 15.56 %

Most used operating systems (5)

Operating System Amount Percentage
Windows 7 64 bit Windows 7 64 bit 25748 Operating System - Windows 7 64 bit - 25748 - 39.1 % 39.1 %
Windows XP Windows XP 14598 Operating System - Windows XP - 14598 - 22.17 % 22.17 %
Windows NT Windows NT 9522 Operating System - Windows NT - 9522 - 14.46 % 14.46 %
Unknown Unknown 8529 Operating System - Unknown  - 8529 - 12.95 % 12.95 %
Windows 7 Windows 7 7453 Operating System - Windows 7 - 7453 - 11.32 % 11.32 %

Most searched keywords (5)

Keyword Amount Percentage
harplinge 246 Keyword - harplinge - 246 - 77.6 % 77.6 %
steninge glasbruk 19 Keyword - steninge glasbruk - 19 - 5.99 % 5.99 %
steninge glashytta 18 Keyword - steninge glashytta - 18 - 5.68 % 5.68 %
harplinge skola 17 Keyword - harplinge skola - 17 - 5.36 % 5.36 %
harplinge.org 17 Keyword - harplinge.org - 17 - 5.36 % 5.36 %

Most searched keywords today(5)

Keyword Amount Percentage


Statistics recorded with Counterize II - Version 3.0.1