Statistik

Här visas besöksstatistik. Ursäkta att det är på engelska.

Hit Counter

Total hits: Hits from unique IPs: Total hits, today: Hits from unique IPs, today: Hits, the last 7 days: Unique hits, the last 7 days:
73185 14992 56 8 454 111

Visits based on day of month

Day Amount Percentage
1 2660 Day - 1 - 2660 - 3.63 % 3.63 %
2 2172 Day - 2 - 2172 - 2.97 % 2.97 %
3 2409 Day - 3 - 2409 - 3.29 % 3.29 %
4 2224 Day - 4 - 2224 - 3.04 % 3.04 %
5 2531 Day - 5 - 2531 - 3.46 % 3.46 %
6 2240 Day - 6 - 2240 - 3.06 % 3.06 %
7 2426 Day - 7 - 2426 - 3.31 % 3.31 %
8 2320 Day - 8 - 2320 - 3.17 % 3.17 %
9 2781 Day - 9 - 2781 - 3.8 % 3.8 %
10 2646 Day - 10 - 2646 - 3.62 % 3.62 %
11 2801 Day - 11 - 2801 - 3.83 % 3.83 %
12 2916 Day - 12 - 2916 - 3.98 % 3.98 %
13 2404 Day - 13 - 2404 - 3.28 % 3.28 %
14 2210 Day - 14 - 2210 - 3.02 % 3.02 %
15 2069 Day - 15 - 2069 - 2.83 % 2.83 %
16 2207 Day - 16 - 2207 - 3.02 % 3.02 %
17 2571 Day - 17 - 2571 - 3.51 % 3.51 %
18 2452 Day - 18 - 2452 - 3.35 % 3.35 %
19 2672 Day - 19 - 2672 - 3.65 % 3.65 %
20 2497 Day - 20 - 2497 - 3.41 % 3.41 %
21 2371 Day - 21 - 2371 - 3.24 % 3.24 %
22 2372 Day - 22 - 2372 - 3.24 % 3.24 %
23 1949 Day - 23 - 1949 - 2.66 % 2.66 %
24 2058 Day - 24 - 2058 - 2.81 % 2.81 %
25 2470 Day - 25 - 2470 - 3.38 % 3.38 %
26 2769 Day - 26 - 2769 - 3.78 % 3.78 %
27 2233 Day - 27 - 2233 - 3.05 % 3.05 %
28 2443 Day - 28 - 2443 - 3.34 % 3.34 %
29 2256 Day - 29 - 2256 - 3.08 % 3.08 %
30 1895 Day - 30 - 1895 - 2.59 % 2.59 %
31 1161 Day - 31 - 1161 - 1.59 % 1.59 %

Visits based on day of month (only this month)

Day Amount Percentage
1 27 Day - 1 - 27 - 2.26 % 2.26 %
2 126 Day - 2 - 126 - 10.56 % 10.56 %
3 18 Day - 3 - 18 - 1.51 % 1.51 %
4 59 Day - 4 - 59 - 4.95 % 4.95 %
5 20 Day - 5 - 20 - 1.68 % 1.68 %
6 87 Day - 6 - 87 - 7.29 % 7.29 %
7 25 Day - 7 - 25 - 2.1 % 2.1 %
8 60 Day - 8 - 60 - 5.03 % 5.03 %
9 80 Day - 9 - 80 - 6.71 % 6.71 %
10 84 Day - 10 - 84 - 7.04 % 7.04 %
11 153 Day - 11 - 153 - 12.82 % 12.82 %
12 38 Day - 12 - 38 - 3.19 % 3.19 %
13 35 Day - 13 - 35 - 2.93 % 2.93 %
14 55 Day - 14 - 55 - 4.61 % 4.61 %
15 94 Day - 15 - 94 - 7.88 % 7.88 %
16 18 Day - 16 - 18 - 1.51 % 1.51 %
17 62 Day - 17 - 62 - 5.2 % 5.2 %
18 96 Day - 18 - 96 - 8.05 % 8.05 %
19 56 Day - 19 - 56 - 4.69 % 4.69 %

Visits based on day of week

Day Amount Percentage
Sunday 9536 Day - Sunday - 9536 - 13.03 % 13.03 %
Monday 10641 Day - Monday - 10641 - 14.54 % 14.54 %
Tuesday 11001 Day - Tuesday - 11001 - 15.03 % 15.03 %
Wednesday 10171 Day - Wednesday - 10171 - 13.9 % 13.9 %
Thursday 11033 Day - Thursday - 11033 - 15.08 % 15.08 %
Friday 11118 Day - Friday - 11118 - 15.19 % 15.19 %
Saturday 9685 Day - Saturday - 9685 - 13.23 % 13.23 %

Visits based on month

Month Amount Percentage
Nov 10 885 Month - Nov 10 - 885 - 1.21 % 1.21 %
Dec 10 921 Month - Dec 10 - 921 - 1.26 % 1.26 %
Jan 11 864 Month - Jan 11 - 864 - 1.18 % 1.18 %
Feb 11 519 Month - Feb 11 - 519 - 0.71 % 0.71 %
Mar 11 517 Month - Mar 11 - 517 - 0.71 % 0.71 %
Apr 11 540 Month - Apr 11 - 540 - 0.74 % 0.74 %
May 11 713 Month - May 11 - 713 - 0.97 % 0.97 %
Jun 11 473 Month - Jun 11 - 473 - 0.65 % 0.65 %
Jul 11 506 Month - Jul 11 - 506 - 0.69 % 0.69 %
Aug 11 758 Month - Aug 11 - 758 - 1.04 % 1.04 %
Sep 11 2184 Month - Sep 11 - 2184 - 2.98 % 2.98 %
Oct 11 367 Month - Oct 11 - 367 - 0.5 % 0.5 %
Nov 11 898 Month - Nov 11 - 898 - 1.23 % 1.23 %
Dec 11 653 Month - Dec 11 - 653 - 0.89 % 0.89 %
Jan 12 563 Month - Jan 12 - 563 - 0.77 % 0.77 %
Feb 12 981 Month - Feb 12 - 981 - 1.34 % 1.34 %
Mar 12 870 Month - Mar 12 - 870 - 1.19 % 1.19 %
Apr 12 541 Month - Apr 12 - 541 - 0.74 % 0.74 %
May 12 444 Month - May 12 - 444 - 0.61 % 0.61 %
Jun 12 455 Month - Jun 12 - 455 - 0.62 % 0.62 %
Jul 12 472 Month - Jul 12 - 472 - 0.64 % 0.64 %
Aug 12 376 Month - Aug 12 - 376 - 0.51 % 0.51 %
Sep 12 524 Month - Sep 12 - 524 - 0.72 % 0.72 %
Oct 12 407 Month - Oct 12 - 407 - 0.56 % 0.56 %
Nov 12 345 Month - Nov 12 - 345 - 0.47 % 0.47 %
Dec 12 387 Month - Dec 12 - 387 - 0.53 % 0.53 %
Jan 13 390 Month - Jan 13 - 390 - 0.53 % 0.53 %
Feb 13 542 Month - Feb 13 - 542 - 0.74 % 0.74 %
Mar 13 614 Month - Mar 13 - 614 - 0.84 % 0.84 %
Apr 13 474 Month - Apr 13 - 474 - 0.65 % 0.65 %
May 13 695 Month - May 13 - 695 - 0.95 % 0.95 %
Jun 13 422 Month - Jun 13 - 422 - 0.58 % 0.58 %
Jul 13 615 Month - Jul 13 - 615 - 0.84 % 0.84 %
Aug 13 767 Month - Aug 13 - 767 - 1.05 % 1.05 %
Sep 13 665 Month - Sep 13 - 665 - 0.91 % 0.91 %
Oct 13 631 Month - Oct 13 - 631 - 0.86 % 0.86 %
Nov 13 543 Month - Nov 13 - 543 - 0.74 % 0.74 %
Dec 13 561 Month - Dec 13 - 561 - 0.77 % 0.77 %
Jan 14 990 Month - Jan 14 - 990 - 1.35 % 1.35 %
Feb 14 642 Month - Feb 14 - 642 - 0.88 % 0.88 %
Mar 14 589 Month - Mar 14 - 589 - 0.8 % 0.8 %
Apr 14 535 Month - Apr 14 - 535 - 0.73 % 0.73 %
May 14 626 Month - May 14 - 626 - 0.86 % 0.86 %
Jun 14 626 Month - Jun 14 - 626 - 0.86 % 0.86 %
Jul 14 547 Month - Jul 14 - 547 - 0.75 % 0.75 %
Aug 14 989 Month - Aug 14 - 989 - 1.35 % 1.35 %
Sep 14 874 Month - Sep 14 - 874 - 1.19 % 1.19 %
Oct 14 636 Month - Oct 14 - 636 - 0.87 % 0.87 %
Nov 14 628 Month - Nov 14 - 628 - 0.86 % 0.86 %
Dec 14 606 Month - Dec 14 - 606 - 0.83 % 0.83 %
Jan 15 776 Month - Jan 15 - 776 - 1.06 % 1.06 %
Feb 15 633 Month - Feb 15 - 633 - 0.86 % 0.86 %
Mar 15 670 Month - Mar 15 - 670 - 0.92 % 0.92 %
Apr 15 635 Month - Apr 15 - 635 - 0.87 % 0.87 %
May 15 60 Month - May 15 - 60 - 0.08 % 0.08 %
Sep 15 159 Month - Sep 15 - 159 - 0.22 % 0.22 %
Oct 15 623 Month - Oct 15 - 623 - 0.85 % 0.85 %
Nov 15 532 Month - Nov 15 - 532 - 0.73 % 0.73 %
Dec 15 740 Month - Dec 15 - 740 - 1.01 % 1.01 %
Jan 16 939 Month - Jan 16 - 939 - 1.28 % 1.28 %
Feb 16 845 Month - Feb 16 - 845 - 1.15 % 1.15 %
Mar 16 1175 Month - Mar 16 - 1175 - 1.61 % 1.61 %
Apr 16 900 Month - Apr 16 - 900 - 1.23 % 1.23 %
May 16 1477 Month - May 16 - 1477 - 2.02 % 2.02 %
Jun 16 971 Month - Jun 16 - 971 - 1.33 % 1.33 %
Jul 16 1363 Month - Jul 16 - 1363 - 1.86 % 1.86 %
Aug 16 1328 Month - Aug 16 - 1328 - 1.81 % 1.81 %
Sep 16 850 Month - Sep 16 - 850 - 1.16 % 1.16 %
Oct 16 1838 Month - Oct 16 - 1838 - 2.51 % 2.51 %
Nov 16 1128 Month - Nov 16 - 1128 - 1.54 % 1.54 %
Dec 16 1265 Month - Dec 16 - 1265 - 1.73 % 1.73 %
Jan 17 1088 Month - Jan 17 - 1088 - 1.49 % 1.49 %
Feb 17 1018 Month - Feb 17 - 1018 - 1.39 % 1.39 %
Mar 17 1139 Month - Mar 17 - 1139 - 1.56 % 1.56 %
Apr 17 890 Month - Apr 17 - 890 - 1.22 % 1.22 %
May 17 1200 Month - May 17 - 1200 - 1.64 % 1.64 %
Jun 17 1219 Month - Jun 17 - 1219 - 1.67 % 1.67 %
Jul 17 1463 Month - Jul 17 - 1463 - 2 % 2 %
Aug 17 1375 Month - Aug 17 - 1375 - 1.88 % 1.88 %
Sep 17 2568 Month - Sep 17 - 2568 - 3.51 % 3.51 %
Oct 17 3548 Month - Oct 17 - 3548 - 4.85 % 4.85 %
Nov 17 3535 Month - Nov 17 - 3535 - 4.83 % 4.83 %
Dec 17 1672 Month - Dec 17 - 1672 - 2.28 % 2.28 %
Jan 18 1193 Month - Jan 18 - 1193 - 1.63 % 1.63 %

Visits based on hour of day

Hour Amount Percentage
0 3051 Hour - 0 - 3051 - 4.17 % 4.17 %
1 2608 Hour - 1 - 2608 - 3.56 % 3.56 %
2 2289 Hour - 2 - 2289 - 3.13 % 3.13 %
3 2193 Hour - 3 - 2193 - 3 % 3 %
4 1942 Hour - 4 - 1942 - 2.65 % 2.65 %
5 2056 Hour - 5 - 2056 - 2.81 % 2.81 %
6 2243 Hour - 6 - 2243 - 3.06 % 3.06 %
7 2452 Hour - 7 - 2452 - 3.35 % 3.35 %
8 3294 Hour - 8 - 3294 - 4.5 % 4.5 %
9 3158 Hour - 9 - 3158 - 4.32 % 4.32 %
10 3589 Hour - 10 - 3589 - 4.9 % 4.9 %
11 3714 Hour - 11 - 3714 - 5.07 % 5.07 %
12 3187 Hour - 12 - 3187 - 4.35 % 4.35 %
13 3261 Hour - 13 - 3261 - 4.46 % 4.46 %
14 3777 Hour - 14 - 3777 - 5.16 % 5.16 %
15 3611 Hour - 15 - 3611 - 4.93 % 4.93 %
16 3227 Hour - 16 - 3227 - 4.41 % 4.41 %
17 3334 Hour - 17 - 3334 - 4.56 % 4.56 %
18 3690 Hour - 18 - 3690 - 5.04 % 5.04 %
19 3055 Hour - 19 - 3055 - 4.17 % 4.17 %
20 3810 Hour - 20 - 3810 - 5.21 % 5.21 %
21 3305 Hour - 21 - 3305 - 4.52 % 4.52 %
22 3139 Hour - 22 - 3139 - 4.29 % 4.29 %
23 3200 Hour - 23 - 3200 - 4.37 % 4.37 %

Most visited pages (5)

Page Amount Percentage
/ 20075 Page - / - 20075 - 65.86 % 65.86 %
/apple-touch-icon.png 2830 Page - /apple-touch-icon.png - 2830 - 9.28 % 9.28 %
/apple-touch-icon-precomposed.png 2778 Page - /apple-touch-icon-precomposed.png - 2778 - 9.11 % 9.11 %
/photo_3749_20090122.jpg 2720 Page - /photo_3749_20090122.jpg - 2720 - 8.92 % 8.92 %
/valkommen/statistik/ 2077 Page - /valkommen/statistik/ - 2077 - 6.81 % 6.81 %

Most seen referers (5)

Referer Amount Percentage
http://tant-zita.dagboksblogg.se/2010/jul/ 2563 Referer - http://tant-zita.dagboksblogg.se/2010/jul/ - 2563 - 49.83 % 49.83 %
https://www.google.se/ 1271 Referer - https://www.google.se/ - 1271 - 24.71 % 24.71 %
harplinge.org 607 Referer - harplinge.org - 607 - 11.8 % 11.8 %
http://www.baidu.com 454 Referer - http://www.baidu.com - 454 - 8.83 % 8.83 %
http://harplinge.org/ 248 Referer - http://harplinge.org/ - 248 - 4.82 % 4.82 %

Most used browsers (5)

UserAgent Amount Percentage
Internet Explorer Internet Explorer 21582 UserAgent - Internet Explorer - 21582 - 34.75 % 34.75 %
Mozilla Firefox Mozilla Firefox 15480 UserAgent - Mozilla Firefox - 15480 - 24.92 % 24.92 %
Chrome Chrome 11845 UserAgent - Chrome - 11845 - 19.07 % 19.07 %
Unknown Unknown 6664 UserAgent - Unknown - 6664 - 10.73 % 10.73 %
Mobile Safari Mobile Safari 6536 UserAgent - Mobile Safari - 6536 - 10.52 % 10.52 %

Most used browsers versions (5)

UserAgent Amount Percentage
Internet Explorer 6.0 Internet Explorer 6.0 7139 UserAgent - Internet Explorer 6.0 - 7139 - 24.91 % 24.91 %
Internet Explorer 9.0 Internet Explorer 9.0 6976 UserAgent - Internet Explorer 9.0 - 6976 - 24.35 % 24.35 %
Unknown Unknown 6664 UserAgent - Unknown  - 6664 - 23.26 % 23.26 %
Mobile Safari 602.1 Mobile Safari 602.1 4111 UserAgent - Mobile Safari 602.1 - 4111 - 14.35 % 14.35 %
Internet Explorer 7.0 Internet Explorer 7.0 3764 UserAgent - Internet Explorer 7.0 - 3764 - 13.14 % 13.14 %

Most used operating systems (5)

Operating System Amount Percentage
Windows 7 64 bit Windows 7 64 bit 16841 Operating System - Windows 7 64 bit - 16841 - 35.29 % 35.29 %
Windows XP Windows XP 13514 Operating System - Windows XP - 13514 - 28.32 % 28.32 %
Unknown Unknown 6753 Operating System - Unknown  - 6753 - 14.15 % 14.15 %
Mac OS X Mac OS X 5459 Operating System - Mac OS X - 5459 - 11.44 % 11.44 %
Windows 7 Windows 7 5149 Operating System - Windows 7 - 5149 - 10.79 % 10.79 %

Most searched keywords (5)

Keyword Amount Percentage
harplinge 246 Keyword - harplinge - 246 - 77.6 % 77.6 %
steninge glasbruk 19 Keyword - steninge glasbruk - 19 - 5.99 % 5.99 %
steninge glashytta 18 Keyword - steninge glashytta - 18 - 5.68 % 5.68 %
harplinge skola 17 Keyword - harplinge skola - 17 - 5.36 % 5.36 %
harplinge.org 17 Keyword - harplinge.org - 17 - 5.36 % 5.36 %

Most searched keywords today(5)

Keyword Amount Percentage


Statistics recorded with Counterize II - Version 3.0.1