Statistik

Här visas besöksstatistik. Ursäkta att det är på engelska.

Hit Counter

Total hits: Hits from unique IPs: Total hits, today: Hits from unique IPs, today: Hits, the last 7 days: Unique hits, the last 7 days:
114872 21512 0 0 51 13

Visits based on day of month

Day Amount Percentage
1 4005 Day - 1 - 4005 - 3.49 % 3.49 %
2 3562 Day - 2 - 3562 - 3.1 % 3.1 %
3 4092 Day - 3 - 4092 - 3.56 % 3.56 %
4 4082 Day - 4 - 4082 - 3.55 % 3.55 %
5 3968 Day - 5 - 3968 - 3.45 % 3.45 %
6 3650 Day - 6 - 3650 - 3.18 % 3.18 %
7 3864 Day - 7 - 3864 - 3.36 % 3.36 %
8 3902 Day - 8 - 3902 - 3.4 % 3.4 %
9 4323 Day - 9 - 4323 - 3.76 % 3.76 %
10 4048 Day - 10 - 4048 - 3.52 % 3.52 %
11 4262 Day - 11 - 4262 - 3.71 % 3.71 %
12 4390 Day - 12 - 4390 - 3.82 % 3.82 %
13 3594 Day - 13 - 3594 - 3.13 % 3.13 %
14 3417 Day - 14 - 3417 - 2.97 % 2.97 %
15 3282 Day - 15 - 3282 - 2.86 % 2.86 %
16 3405 Day - 16 - 3405 - 2.96 % 2.96 %
17 3632 Day - 17 - 3632 - 3.16 % 3.16 %
18 3708 Day - 18 - 3708 - 3.23 % 3.23 %
19 3959 Day - 19 - 3959 - 3.45 % 3.45 %
20 4048 Day - 20 - 4048 - 3.52 % 3.52 %
21 3649 Day - 21 - 3649 - 3.18 % 3.18 %
22 3683 Day - 22 - 3683 - 3.21 % 3.21 %
23 3228 Day - 23 - 3228 - 2.81 % 2.81 %
24 3450 Day - 24 - 3450 - 3 % 3 %
25 3634 Day - 25 - 3634 - 3.16 % 3.16 %
26 3936 Day - 26 - 3936 - 3.43 % 3.43 %
27 3311 Day - 27 - 3311 - 2.88 % 2.88 %
28 3793 Day - 28 - 3793 - 3.3 % 3.3 %
29 3618 Day - 29 - 3618 - 3.15 % 3.15 %
30 3289 Day - 30 - 3289 - 2.86 % 2.86 %
31 2088 Day - 31 - 2088 - 1.82 % 1.82 %

Visits based on day of month (only this month)

Day Amount Percentage
1 227 Day - 1 - 227 - 10.41 % 10.41 %
2 221 Day - 2 - 221 - 10.14 % 10.14 %
3 339 Day - 3 - 339 - 15.55 % 15.55 %
4 207 Day - 4 - 207 - 9.5 % 9.5 %
5 151 Day - 5 - 151 - 6.93 % 6.93 %
6 103 Day - 6 - 103 - 4.72 % 4.72 %
7 191 Day - 7 - 191 - 8.76 % 8.76 %
8 179 Day - 8 - 179 - 8.21 % 8.21 %
9 174 Day - 9 - 174 - 7.98 % 7.98 %
10 134 Day - 10 - 134 - 6.15 % 6.15 %
11 203 Day - 11 - 203 - 9.31 % 9.31 %
12 51 Day - 12 - 51 - 2.34 % 2.34 %

Visits based on day of week

Day Amount Percentage
Sunday 14627 Day - Sunday - 14627 - 12.73 % 12.73 %
Monday 16636 Day - Monday - 16636 - 14.48 % 14.48 %
Tuesday 17527 Day - Tuesday - 17527 - 15.26 % 15.26 %
Wednesday 16702 Day - Wednesday - 16702 - 14.54 % 14.54 %
Thursday 17425 Day - Thursday - 17425 - 15.17 % 15.17 %
Friday 17025 Day - Friday - 17025 - 14.82 % 14.82 %
Saturday 14930 Day - Saturday - 14930 - 13 % 13 %

Visits based on month

Month Amount Percentage
Nov 10 885 Month - Nov 10 - 885 - 0.77 % 0.77 %
Dec 10 921 Month - Dec 10 - 921 - 0.8 % 0.8 %
Jan 11 864 Month - Jan 11 - 864 - 0.75 % 0.75 %
Feb 11 519 Month - Feb 11 - 519 - 0.45 % 0.45 %
Mar 11 517 Month - Mar 11 - 517 - 0.45 % 0.45 %
Apr 11 540 Month - Apr 11 - 540 - 0.47 % 0.47 %
May 11 713 Month - May 11 - 713 - 0.62 % 0.62 %
Jun 11 473 Month - Jun 11 - 473 - 0.41 % 0.41 %
Jul 11 506 Month - Jul 11 - 506 - 0.44 % 0.44 %
Aug 11 758 Month - Aug 11 - 758 - 0.66 % 0.66 %
Sep 11 2184 Month - Sep 11 - 2184 - 1.9 % 1.9 %
Oct 11 367 Month - Oct 11 - 367 - 0.32 % 0.32 %
Nov 11 898 Month - Nov 11 - 898 - 0.78 % 0.78 %
Dec 11 653 Month - Dec 11 - 653 - 0.57 % 0.57 %
Jan 12 563 Month - Jan 12 - 563 - 0.49 % 0.49 %
Feb 12 981 Month - Feb 12 - 981 - 0.85 % 0.85 %
Mar 12 870 Month - Mar 12 - 870 - 0.76 % 0.76 %
Apr 12 541 Month - Apr 12 - 541 - 0.47 % 0.47 %
May 12 444 Month - May 12 - 444 - 0.39 % 0.39 %
Jun 12 455 Month - Jun 12 - 455 - 0.4 % 0.4 %
Jul 12 472 Month - Jul 12 - 472 - 0.41 % 0.41 %
Aug 12 376 Month - Aug 12 - 376 - 0.33 % 0.33 %
Sep 12 524 Month - Sep 12 - 524 - 0.46 % 0.46 %
Oct 12 407 Month - Oct 12 - 407 - 0.35 % 0.35 %
Nov 12 345 Month - Nov 12 - 345 - 0.3 % 0.3 %
Dec 12 387 Month - Dec 12 - 387 - 0.34 % 0.34 %
Jan 13 390 Month - Jan 13 - 390 - 0.34 % 0.34 %
Feb 13 542 Month - Feb 13 - 542 - 0.47 % 0.47 %
Mar 13 614 Month - Mar 13 - 614 - 0.53 % 0.53 %
Apr 13 474 Month - Apr 13 - 474 - 0.41 % 0.41 %
May 13 695 Month - May 13 - 695 - 0.61 % 0.61 %
Jun 13 422 Month - Jun 13 - 422 - 0.37 % 0.37 %
Jul 13 615 Month - Jul 13 - 615 - 0.54 % 0.54 %
Aug 13 767 Month - Aug 13 - 767 - 0.67 % 0.67 %
Sep 13 665 Month - Sep 13 - 665 - 0.58 % 0.58 %
Oct 13 631 Month - Oct 13 - 631 - 0.55 % 0.55 %
Nov 13 543 Month - Nov 13 - 543 - 0.47 % 0.47 %
Dec 13 561 Month - Dec 13 - 561 - 0.49 % 0.49 %
Jan 14 990 Month - Jan 14 - 990 - 0.86 % 0.86 %
Feb 14 642 Month - Feb 14 - 642 - 0.56 % 0.56 %
Mar 14 589 Month - Mar 14 - 589 - 0.51 % 0.51 %
Apr 14 535 Month - Apr 14 - 535 - 0.47 % 0.47 %
May 14 626 Month - May 14 - 626 - 0.54 % 0.54 %
Jun 14 626 Month - Jun 14 - 626 - 0.54 % 0.54 %
Jul 14 547 Month - Jul 14 - 547 - 0.48 % 0.48 %
Aug 14 989 Month - Aug 14 - 989 - 0.86 % 0.86 %
Sep 14 874 Month - Sep 14 - 874 - 0.76 % 0.76 %
Oct 14 636 Month - Oct 14 - 636 - 0.55 % 0.55 %
Nov 14 628 Month - Nov 14 - 628 - 0.55 % 0.55 %
Dec 14 606 Month - Dec 14 - 606 - 0.53 % 0.53 %
Jan 15 776 Month - Jan 15 - 776 - 0.68 % 0.68 %
Feb 15 633 Month - Feb 15 - 633 - 0.55 % 0.55 %
Mar 15 670 Month - Mar 15 - 670 - 0.58 % 0.58 %
Apr 15 635 Month - Apr 15 - 635 - 0.55 % 0.55 %
May 15 60 Month - May 15 - 60 - 0.05 % 0.05 %
Sep 15 159 Month - Sep 15 - 159 - 0.14 % 0.14 %
Oct 15 623 Month - Oct 15 - 623 - 0.54 % 0.54 %
Nov 15 532 Month - Nov 15 - 532 - 0.46 % 0.46 %
Dec 15 740 Month - Dec 15 - 740 - 0.64 % 0.64 %
Jan 16 939 Month - Jan 16 - 939 - 0.82 % 0.82 %
Feb 16 845 Month - Feb 16 - 845 - 0.74 % 0.74 %
Mar 16 1175 Month - Mar 16 - 1175 - 1.02 % 1.02 %
Apr 16 900 Month - Apr 16 - 900 - 0.78 % 0.78 %
May 16 1477 Month - May 16 - 1477 - 1.29 % 1.29 %
Jun 16 971 Month - Jun 16 - 971 - 0.85 % 0.85 %
Jul 16 1363 Month - Jul 16 - 1363 - 1.19 % 1.19 %
Aug 16 1328 Month - Aug 16 - 1328 - 1.16 % 1.16 %
Sep 16 850 Month - Sep 16 - 850 - 0.74 % 0.74 %
Oct 16 1838 Month - Oct 16 - 1838 - 1.6 % 1.6 %
Nov 16 1128 Month - Nov 16 - 1128 - 0.98 % 0.98 %
Dec 16 1265 Month - Dec 16 - 1265 - 1.1 % 1.1 %
Jan 17 1088 Month - Jan 17 - 1088 - 0.95 % 0.95 %
Feb 17 1018 Month - Feb 17 - 1018 - 0.89 % 0.89 %
Mar 17 1139 Month - Mar 17 - 1139 - 0.99 % 0.99 %
Apr 17 890 Month - Apr 17 - 890 - 0.77 % 0.77 %
May 17 1200 Month - May 17 - 1200 - 1.04 % 1.04 %
Jun 17 1219 Month - Jun 17 - 1219 - 1.06 % 1.06 %
Jul 17 1463 Month - Jul 17 - 1463 - 1.27 % 1.27 %
Aug 17 1375 Month - Aug 17 - 1375 - 1.2 % 1.2 %
Sep 17 2568 Month - Sep 17 - 2568 - 2.24 % 2.24 %
Oct 17 3548 Month - Oct 17 - 3548 - 3.09 % 3.09 %
Nov 17 3535 Month - Nov 17 - 3535 - 3.08 % 3.08 %
Dec 17 1672 Month - Dec 17 - 1672 - 1.46 % 1.46 %
Jan 18 1896 Month - Jan 18 - 1896 - 1.65 % 1.65 %
Feb 18 1519 Month - Feb 18 - 1519 - 1.32 % 1.32 %
Mar 18 2912 Month - Mar 18 - 2912 - 2.53 % 2.53 %
Apr 18 2839 Month - Apr 18 - 2839 - 2.47 % 2.47 %
May 18 5287 Month - May 18 - 5287 - 4.6 % 4.6 %
Jun 18 4829 Month - Jun 18 - 4829 - 4.2 % 4.2 %
Jul 18 4934 Month - Jul 18 - 4934 - 4.3 % 4.3 %
Aug 18 5699 Month - Aug 18 - 5699 - 4.96 % 4.96 %
Sep 18 5973 Month - Sep 18 - 5973 - 5.2 % 5.2 %
Oct 18 4812 Month - Oct 18 - 4812 - 4.19 % 4.19 %
Nov 18 2180 Month - Nov 18 - 2180 - 1.9 % 1.9 %

Visits based on hour of day

Hour Amount Percentage
0 4530 Hour - 0 - 4530 - 3.94 % 3.94 %
1 3888 Hour - 1 - 3888 - 3.38 % 3.38 %
2 3498 Hour - 2 - 3498 - 3.05 % 3.05 %
3 3433 Hour - 3 - 3433 - 2.99 % 2.99 %
4 3258 Hour - 4 - 3258 - 2.84 % 2.84 %
5 3326 Hour - 5 - 3326 - 2.9 % 2.9 %
6 3479 Hour - 6 - 3479 - 3.03 % 3.03 %
7 3953 Hour - 7 - 3953 - 3.44 % 3.44 %
8 5085 Hour - 8 - 5085 - 4.43 % 4.43 %
9 4977 Hour - 9 - 4977 - 4.33 % 4.33 %
10 5790 Hour - 10 - 5790 - 5.04 % 5.04 %
11 5848 Hour - 11 - 5848 - 5.09 % 5.09 %
12 5261 Hour - 12 - 5261 - 4.58 % 4.58 %
13 5546 Hour - 13 - 5546 - 4.83 % 4.83 %
14 6266 Hour - 14 - 6266 - 5.45 % 5.45 %
15 5664 Hour - 15 - 5664 - 4.93 % 4.93 %
16 5206 Hour - 16 - 5206 - 4.53 % 4.53 %
17 5233 Hour - 17 - 5233 - 4.56 % 4.56 %
18 5586 Hour - 18 - 5586 - 4.86 % 4.86 %
19 4814 Hour - 19 - 4814 - 4.19 % 4.19 %
20 5574 Hour - 20 - 5574 - 4.85 % 4.85 %
21 4960 Hour - 21 - 4960 - 4.32 % 4.32 %
22 4773 Hour - 22 - 4773 - 4.16 % 4.16 %
23 4924 Hour - 23 - 4924 - 4.29 % 4.29 %

Most visited pages (5)

Page Amount Percentage
/ 29217 Page - / - 29217 - 49.26 % 49.26 %
/valkommen/statistik/ 15706 Page - /valkommen/statistik/ - 15706 - 26.48 % 26.48 %
/apple-touch-icon.png 5861 Page - /apple-touch-icon.png - 5861 - 9.88 % 9.88 %
/apple-touch-icon-precomposed.png 5797 Page - /apple-touch-icon-precomposed.png - 5797 - 9.77 % 9.77 %
/photo_3749_20090122.jpg 2731 Page - /photo_3749_20090122.jpg - 2731 - 4.6 % 4.6 %

Most seen referers (5)

Referer Amount Percentage
http://tant-zita.dagboksblogg.se/2010/jul/ 2571 Referer - http://tant-zita.dagboksblogg.se/2010/jul/ - 2571 - 27.89 % 27.89 %
http://mexicanonlinepharmacyhq.com 2216 Referer - http://mexicanonlinepharmacyhq.com - 2216 - 24.03 % 24.03 %
http://cialissmx.com 1878 Referer - http://cialissmx.com - 1878 - 20.37 % 20.37 %
https://www.google.se/ 1660 Referer - https://www.google.se/ - 1660 - 18 % 18 %
http://onlinepharmacyhq.bid 895 Referer - http://onlinepharmacyhq.bid - 895 - 9.71 % 9.71 %

Most used browsers (5)

UserAgent Amount Percentage
Mozilla Firefox Mozilla Firefox 31314 UserAgent - Mozilla Firefox - 31314 - 31.15 % 31.15 %
Chrome Chrome 23220 UserAgent - Chrome - 23220 - 23.1 % 23.1 %
Internet Explorer Internet Explorer 22394 UserAgent - Internet Explorer - 22394 - 22.27 % 22.27 %
Mobile Safari Mobile Safari 15459 UserAgent - Mobile Safari - 15459 - 15.38 % 15.38 %
Unknown Unknown 8154 UserAgent - Unknown - 8154 - 8.11 % 8.11 %

Most used browsers versions (5)

UserAgent Amount Percentage
Mozilla Firefox 40.1 Mozilla Firefox 40.1 10069 UserAgent - Mozilla Firefox 40.1 - 10069 - 25.18 % 25.18 %
Unknown Unknown 8154 UserAgent - Unknown  - 8154 - 20.39 % 20.39 %
Internet Explorer 6.0 Internet Explorer 6.0 7419 UserAgent - Internet Explorer 6.0 - 7419 - 18.56 % 18.56 %
Internet Explorer 9.0 Internet Explorer 9.0 7323 UserAgent - Internet Explorer 9.0 - 7323 - 18.32 % 18.32 %
Mobile Safari 604.1 Mobile Safari 604.1 7016 UserAgent - Mobile Safari 604.1 - 7016 - 17.55 % 17.55 %

Most used operating systems (5)

Operating System Amount Percentage
Windows 7 64 bit Windows 7 64 bit 27631 Operating System - Windows 7 64 bit - 27631 - 38.04 % 38.04 %
Windows XP Windows XP 14837 Operating System - Windows XP - 14837 - 20.42 % 20.42 %
Windows NT Windows NT 13005 Operating System - Windows NT - 13005 - 17.9 % 17.9 %
Unknown Unknown 8694 Operating System - Unknown  - 8694 - 11.97 % 11.97 %
Windows 7 Windows 7 8475 Operating System - Windows 7 - 8475 - 11.67 % 11.67 %

Most searched keywords (5)

Keyword Amount Percentage
harplinge 246 Keyword - harplinge - 246 - 77.6 % 77.6 %
steninge glasbruk 19 Keyword - steninge glasbruk - 19 - 5.99 % 5.99 %
steninge glashytta 18 Keyword - steninge glashytta - 18 - 5.68 % 5.68 %
harplinge skola 17 Keyword - harplinge skola - 17 - 5.36 % 5.36 %
harplinge.org 17 Keyword - harplinge.org - 17 - 5.36 % 5.36 %

Most searched keywords today(5)

Keyword Amount Percentage


Statistics recorded with Counterize II - Version 3.0.1