Statistik

Här visas besöksstatistik. Ursäkta att det är på engelska.

Hit Counter

Total hits: Hits from unique IPs: Total hits, today: Hits from unique IPs, today: Hits, the last 7 days: Unique hits, the last 7 days:
95164 18425 214 34 1676 252

Visits based on day of month

Day Amount Percentage
1 3208 Day - 1 - 3208 - 3.37 % 3.37 %
2 2961 Day - 2 - 2961 - 3.11 % 3.11 %
3 3210 Day - 3 - 3210 - 3.37 % 3.37 %
4 3263 Day - 4 - 3263 - 3.43 % 3.43 %
5 3112 Day - 5 - 3112 - 3.27 % 3.27 %
6 2832 Day - 6 - 2832 - 2.98 % 2.98 %
7 3027 Day - 7 - 3027 - 3.18 % 3.18 %
8 3140 Day - 8 - 3140 - 3.3 % 3.3 %
9 3546 Day - 9 - 3546 - 3.73 % 3.73 %
10 3599 Day - 10 - 3599 - 3.78 % 3.78 %
11 3707 Day - 11 - 3707 - 3.9 % 3.9 %
12 3998 Day - 12 - 3998 - 4.2 % 4.2 %
13 3153 Day - 13 - 3153 - 3.31 % 3.31 %
14 3020 Day - 14 - 3020 - 3.17 % 3.17 %
15 2837 Day - 15 - 2837 - 2.98 % 2.98 %
16 3009 Day - 16 - 3009 - 3.16 % 3.16 %
17 3233 Day - 17 - 3233 - 3.4 % 3.4 %
18 3024 Day - 18 - 3024 - 3.18 % 3.18 %
19 3385 Day - 19 - 3385 - 3.56 % 3.56 %
20 3299 Day - 20 - 3299 - 3.47 % 3.47 %
21 2977 Day - 21 - 2977 - 3.13 % 3.13 %
22 2938 Day - 22 - 2938 - 3.09 % 3.09 %
23 2773 Day - 23 - 2773 - 2.91 % 2.91 %
24 2744 Day - 24 - 2744 - 2.88 % 2.88 %
25 3005 Day - 25 - 3005 - 3.16 % 3.16 %
26 3337 Day - 26 - 3337 - 3.51 % 3.51 %
27 2718 Day - 27 - 2718 - 2.86 % 2.86 %
28 3054 Day - 28 - 3054 - 3.21 % 3.21 %
29 2934 Day - 29 - 2934 - 3.08 % 3.08 %
30 2614 Day - 30 - 2614 - 2.75 % 2.75 %
31 1507 Day - 31 - 1507 - 1.58 % 1.58 %

Visits based on day of month (only this month)

Day Amount Percentage
1 102 Day - 1 - 102 - 2.62 % 2.62 %
2 270 Day - 2 - 270 - 6.94 % 6.94 %
3 235 Day - 3 - 235 - 6.04 % 6.04 %
4 278 Day - 4 - 278 - 7.15 % 7.15 %
5 138 Day - 5 - 138 - 3.55 % 3.55 %
6 80 Day - 6 - 80 - 2.06 % 2.06 %
7 87 Day - 7 - 87 - 2.24 % 2.24 %
8 212 Day - 8 - 212 - 5.45 % 5.45 %
9 105 Day - 9 - 105 - 2.7 % 2.7 %
10 193 Day - 10 - 193 - 4.96 % 4.96 %
11 221 Day - 11 - 221 - 5.68 % 5.68 %
12 293 Day - 12 - 293 - 7.53 % 7.53 %
13 183 Day - 13 - 183 - 4.7 % 4.7 %
14 205 Day - 14 - 205 - 5.27 % 5.27 %
15 202 Day - 15 - 202 - 5.19 % 5.19 %
16 260 Day - 16 - 260 - 6.68 % 6.68 %
17 202 Day - 17 - 202 - 5.19 % 5.19 %
18 196 Day - 18 - 196 - 5.04 % 5.04 %
19 214 Day - 19 - 214 - 5.5 % 5.5 %
20 214 Day - 20 - 214 - 5.5 % 5.5 %

Visits based on day of week

Day Amount Percentage
Sunday 12166 Day - Sunday - 12166 - 12.78 % 12.78 %
Monday 13819 Day - Monday - 13819 - 14.52 % 14.52 %
Tuesday 14501 Day - Tuesday - 14501 - 15.24 % 15.24 %
Wednesday 13816 Day - Wednesday - 13816 - 14.52 % 14.52 %
Thursday 14329 Day - Thursday - 14329 - 15.06 % 15.06 %
Friday 14398 Day - Friday - 14398 - 15.13 % 15.13 %
Saturday 12135 Day - Saturday - 12135 - 12.75 % 12.75 %

Visits based on month

Month Amount Percentage
Nov 10 885 Month - Nov 10 - 885 - 0.93 % 0.93 %
Dec 10 921 Month - Dec 10 - 921 - 0.97 % 0.97 %
Jan 11 864 Month - Jan 11 - 864 - 0.91 % 0.91 %
Feb 11 519 Month - Feb 11 - 519 - 0.55 % 0.55 %
Mar 11 517 Month - Mar 11 - 517 - 0.54 % 0.54 %
Apr 11 540 Month - Apr 11 - 540 - 0.57 % 0.57 %
May 11 713 Month - May 11 - 713 - 0.75 % 0.75 %
Jun 11 473 Month - Jun 11 - 473 - 0.5 % 0.5 %
Jul 11 506 Month - Jul 11 - 506 - 0.53 % 0.53 %
Aug 11 758 Month - Aug 11 - 758 - 0.8 % 0.8 %
Sep 11 2184 Month - Sep 11 - 2184 - 2.29 % 2.29 %
Oct 11 367 Month - Oct 11 - 367 - 0.39 % 0.39 %
Nov 11 898 Month - Nov 11 - 898 - 0.94 % 0.94 %
Dec 11 653 Month - Dec 11 - 653 - 0.69 % 0.69 %
Jan 12 563 Month - Jan 12 - 563 - 0.59 % 0.59 %
Feb 12 981 Month - Feb 12 - 981 - 1.03 % 1.03 %
Mar 12 870 Month - Mar 12 - 870 - 0.91 % 0.91 %
Apr 12 541 Month - Apr 12 - 541 - 0.57 % 0.57 %
May 12 444 Month - May 12 - 444 - 0.47 % 0.47 %
Jun 12 455 Month - Jun 12 - 455 - 0.48 % 0.48 %
Jul 12 472 Month - Jul 12 - 472 - 0.5 % 0.5 %
Aug 12 376 Month - Aug 12 - 376 - 0.4 % 0.4 %
Sep 12 524 Month - Sep 12 - 524 - 0.55 % 0.55 %
Oct 12 407 Month - Oct 12 - 407 - 0.43 % 0.43 %
Nov 12 345 Month - Nov 12 - 345 - 0.36 % 0.36 %
Dec 12 387 Month - Dec 12 - 387 - 0.41 % 0.41 %
Jan 13 390 Month - Jan 13 - 390 - 0.41 % 0.41 %
Feb 13 542 Month - Feb 13 - 542 - 0.57 % 0.57 %
Mar 13 614 Month - Mar 13 - 614 - 0.65 % 0.65 %
Apr 13 474 Month - Apr 13 - 474 - 0.5 % 0.5 %
May 13 695 Month - May 13 - 695 - 0.73 % 0.73 %
Jun 13 422 Month - Jun 13 - 422 - 0.44 % 0.44 %
Jul 13 615 Month - Jul 13 - 615 - 0.65 % 0.65 %
Aug 13 767 Month - Aug 13 - 767 - 0.81 % 0.81 %
Sep 13 665 Month - Sep 13 - 665 - 0.7 % 0.7 %
Oct 13 631 Month - Oct 13 - 631 - 0.66 % 0.66 %
Nov 13 543 Month - Nov 13 - 543 - 0.57 % 0.57 %
Dec 13 561 Month - Dec 13 - 561 - 0.59 % 0.59 %
Jan 14 990 Month - Jan 14 - 990 - 1.04 % 1.04 %
Feb 14 642 Month - Feb 14 - 642 - 0.67 % 0.67 %
Mar 14 589 Month - Mar 14 - 589 - 0.62 % 0.62 %
Apr 14 535 Month - Apr 14 - 535 - 0.56 % 0.56 %
May 14 626 Month - May 14 - 626 - 0.66 % 0.66 %
Jun 14 626 Month - Jun 14 - 626 - 0.66 % 0.66 %
Jul 14 547 Month - Jul 14 - 547 - 0.57 % 0.57 %
Aug 14 989 Month - Aug 14 - 989 - 1.04 % 1.04 %
Sep 14 874 Month - Sep 14 - 874 - 0.92 % 0.92 %
Oct 14 636 Month - Oct 14 - 636 - 0.67 % 0.67 %
Nov 14 628 Month - Nov 14 - 628 - 0.66 % 0.66 %
Dec 14 606 Month - Dec 14 - 606 - 0.64 % 0.64 %
Jan 15 776 Month - Jan 15 - 776 - 0.82 % 0.82 %
Feb 15 633 Month - Feb 15 - 633 - 0.67 % 0.67 %
Mar 15 670 Month - Mar 15 - 670 - 0.7 % 0.7 %
Apr 15 635 Month - Apr 15 - 635 - 0.67 % 0.67 %
May 15 60 Month - May 15 - 60 - 0.06 % 0.06 %
Sep 15 159 Month - Sep 15 - 159 - 0.17 % 0.17 %
Oct 15 623 Month - Oct 15 - 623 - 0.65 % 0.65 %
Nov 15 532 Month - Nov 15 - 532 - 0.56 % 0.56 %
Dec 15 740 Month - Dec 15 - 740 - 0.78 % 0.78 %
Jan 16 939 Month - Jan 16 - 939 - 0.99 % 0.99 %
Feb 16 845 Month - Feb 16 - 845 - 0.89 % 0.89 %
Mar 16 1175 Month - Mar 16 - 1175 - 1.23 % 1.23 %
Apr 16 900 Month - Apr 16 - 900 - 0.95 % 0.95 %
May 16 1477 Month - May 16 - 1477 - 1.55 % 1.55 %
Jun 16 971 Month - Jun 16 - 971 - 1.02 % 1.02 %
Jul 16 1363 Month - Jul 16 - 1363 - 1.43 % 1.43 %
Aug 16 1328 Month - Aug 16 - 1328 - 1.4 % 1.4 %
Sep 16 850 Month - Sep 16 - 850 - 0.89 % 0.89 %
Oct 16 1838 Month - Oct 16 - 1838 - 1.93 % 1.93 %
Nov 16 1128 Month - Nov 16 - 1128 - 1.19 % 1.19 %
Dec 16 1265 Month - Dec 16 - 1265 - 1.33 % 1.33 %
Jan 17 1088 Month - Jan 17 - 1088 - 1.14 % 1.14 %
Feb 17 1018 Month - Feb 17 - 1018 - 1.07 % 1.07 %
Mar 17 1139 Month - Mar 17 - 1139 - 1.2 % 1.2 %
Apr 17 890 Month - Apr 17 - 890 - 0.94 % 0.94 %
May 17 1200 Month - May 17 - 1200 - 1.26 % 1.26 %
Jun 17 1219 Month - Jun 17 - 1219 - 1.28 % 1.28 %
Jul 17 1463 Month - Jul 17 - 1463 - 1.54 % 1.54 %
Aug 17 1375 Month - Aug 17 - 1375 - 1.44 % 1.44 %
Sep 17 2568 Month - Sep 17 - 2568 - 2.7 % 2.7 %
Oct 17 3548 Month - Oct 17 - 3548 - 3.73 % 3.73 %
Nov 17 3535 Month - Nov 17 - 3535 - 3.71 % 3.71 %
Dec 17 1672 Month - Dec 17 - 1672 - 1.76 % 1.76 %
Jan 18 1896 Month - Jan 18 - 1896 - 1.99 % 1.99 %
Feb 18 1519 Month - Feb 18 - 1519 - 1.6 % 1.6 %
Mar 18 2912 Month - Mar 18 - 2912 - 3.06 % 3.06 %
Apr 18 2839 Month - Apr 18 - 2839 - 2.98 % 2.98 %
May 18 5287 Month - May 18 - 5287 - 5.56 % 5.56 %
Jun 18 4829 Month - Jun 18 - 4829 - 5.07 % 5.07 %
Jul 18 3890 Month - Jul 18 - 3890 - 4.09 % 4.09 %

Visits based on hour of day

Hour Amount Percentage
0 3706 Hour - 0 - 3706 - 3.89 % 3.89 %
1 3176 Hour - 1 - 3176 - 3.34 % 3.34 %
2 2841 Hour - 2 - 2841 - 2.99 % 2.99 %
3 2599 Hour - 3 - 2599 - 2.73 % 2.73 %
4 2521 Hour - 4 - 2521 - 2.65 % 2.65 %
5 2757 Hour - 5 - 2757 - 2.9 % 2.9 %
6 2848 Hour - 6 - 2848 - 2.99 % 2.99 %
7 3298 Hour - 7 - 3298 - 3.47 % 3.47 %
8 4303 Hour - 8 - 4303 - 4.52 % 4.52 %
9 4097 Hour - 9 - 4097 - 4.31 % 4.31 %
10 4897 Hour - 10 - 4897 - 5.15 % 5.15 %
11 4969 Hour - 11 - 4969 - 5.22 % 5.22 %
12 4346 Hour - 12 - 4346 - 4.57 % 4.57 %
13 4661 Hour - 13 - 4661 - 4.9 % 4.9 %
14 5384 Hour - 14 - 5384 - 5.66 % 5.66 %
15 4672 Hour - 15 - 4672 - 4.91 % 4.91 %
16 4313 Hour - 16 - 4313 - 4.53 % 4.53 %
17 4323 Hour - 17 - 4323 - 4.54 % 4.54 %
18 4667 Hour - 18 - 4667 - 4.9 % 4.9 %
19 4010 Hour - 19 - 4010 - 4.21 % 4.21 %
20 4701 Hour - 20 - 4701 - 4.94 % 4.94 %
21 4121 Hour - 21 - 4121 - 4.33 % 4.33 %
22 3924 Hour - 22 - 3924 - 4.12 % 4.12 %
23 4030 Hour - 23 - 4030 - 4.23 % 4.23 %

Most visited pages (5)

Page Amount Percentage
/ 25218 Page - / - 25218 - 56.84 % 56.84 %
/valkommen/statistik/ 6385 Page - /valkommen/statistik/ - 6385 - 14.39 % 14.39 %
/apple-touch-icon.png 5052 Page - /apple-touch-icon.png - 5052 - 11.39 % 11.39 %
/apple-touch-icon-precomposed.png 4989 Page - /apple-touch-icon-precomposed.png - 4989 - 11.24 % 11.24 %
/photo_3749_20090122.jpg 2725 Page - /photo_3749_20090122.jpg - 2725 - 6.14 % 6.14 %

Most seen referers (5)

Referer Amount Percentage
http://tant-zita.dagboksblogg.se/2010/jul/ 2568 Referer - http://tant-zita.dagboksblogg.se/2010/jul/ - 2568 - 39.05 % 39.05 %
https://www.google.se/ 1480 Referer - https://www.google.se/ - 1480 - 22.5 % 22.5 %
http://cialissmx.com 1356 Referer - http://cialissmx.com - 1356 - 20.62 % 20.62 %
harplinge.org 719 Referer - harplinge.org - 719 - 10.93 % 10.93 %
http://www.baidu.com 454 Referer - http://www.baidu.com - 454 - 6.9 % 6.9 %

Most used browsers (5)

UserAgent Amount Percentage
Mozilla Firefox Mozilla Firefox 23566 UserAgent - Mozilla Firefox - 23566 - 28.92 % 28.92 %
Internet Explorer Internet Explorer 22103 UserAgent - Internet Explorer - 22103 - 27.12 % 27.12 %
Chrome Chrome 15705 UserAgent - Chrome - 15705 - 19.27 % 19.27 %
Mobile Safari Mobile Safari 12206 UserAgent - Mobile Safari - 12206 - 14.98 % 14.98 %
Unknown Unknown 7919 UserAgent - Unknown - 7919 - 9.72 % 9.72 %

Most used browsers versions (5)

UserAgent Amount Percentage
Unknown Unknown 7919 UserAgent - Unknown  - 7919 - 22.4 % 22.4 %
Internet Explorer 6.0 Internet Explorer 6.0 7291 UserAgent - Internet Explorer 6.0 - 7291 - 20.62 % 20.62 %
Internet Explorer 9.0 Internet Explorer 9.0 7241 UserAgent - Internet Explorer 9.0 - 7241 - 20.48 % 20.48 %
Mozilla Firefox 40.1 Mozilla Firefox 40.1 6961 UserAgent - Mozilla Firefox 40.1 - 6961 - 19.69 % 19.69 %
Mobile Safari 602.1 Mobile Safari 602.1 5945 UserAgent - Mobile Safari 602.1 - 5945 - 16.81 % 16.81 %

Most used operating systems (5)

Operating System Amount Percentage
Windows 7 64 bit Windows 7 64 bit 22108 Operating System - Windows 7 64 bit - 22108 - 37.77 % 37.77 %
Windows XP Windows XP 14196 Operating System - Windows XP - 14196 - 24.25 % 24.25 %
Unknown Unknown 8271 Operating System - Unknown  - 8271 - 14.13 % 14.13 %
Windows NT Windows NT 7091 Operating System - Windows NT - 7091 - 12.12 % 12.12 %
Mac OS X Mac OS X 6864 Operating System - Mac OS X - 6864 - 11.73 % 11.73 %

Most searched keywords (5)

Keyword Amount Percentage
harplinge 246 Keyword - harplinge - 246 - 77.6 % 77.6 %
steninge glasbruk 19 Keyword - steninge glasbruk - 19 - 5.99 % 5.99 %
steninge glashytta 18 Keyword - steninge glashytta - 18 - 5.68 % 5.68 %
harplinge skola 17 Keyword - harplinge skola - 17 - 5.36 % 5.36 %
harplinge.org 17 Keyword - harplinge.org - 17 - 5.36 % 5.36 %

Most searched keywords today(5)

Keyword Amount Percentage


Statistics recorded with Counterize II - Version 3.0.1