Statistik

Här visas besöksstatistik. Ursäkta att det är på engelska.

Hit Counter

Total hits: Hits from unique IPs: Total hits, today: Hits from unique IPs, today: Hits, the last 7 days: Unique hits, the last 7 days:
80418 15772 51 16 679 114

Visits based on day of month

Day Amount Percentage
1 2846 Day - 1 - 2846 - 3.54 % 3.54 %
2 2379 Day - 2 - 2379 - 2.96 % 2.96 %
3 2665 Day - 3 - 2665 - 3.31 % 3.31 %
4 2547 Day - 4 - 2547 - 3.17 % 3.17 %
5 2727 Day - 5 - 2727 - 3.39 % 3.39 %
6 2458 Day - 6 - 2458 - 3.06 % 3.06 %
7 2615 Day - 7 - 2615 - 3.25 % 3.25 %
8 2534 Day - 8 - 2534 - 3.15 % 3.15 %
9 3039 Day - 9 - 3039 - 3.78 % 3.78 %
10 3074 Day - 10 - 3074 - 3.82 % 3.82 %
11 3095 Day - 11 - 3095 - 3.85 % 3.85 %
12 3156 Day - 12 - 3156 - 3.92 % 3.92 %
13 2627 Day - 13 - 2627 - 3.27 % 3.27 %
14 2464 Day - 14 - 2464 - 3.06 % 3.06 %
15 2274 Day - 15 - 2274 - 2.83 % 2.83 %
16 2509 Day - 16 - 2509 - 3.12 % 3.12 %
17 2755 Day - 17 - 2755 - 3.43 % 3.43 %
18 2542 Day - 18 - 2542 - 3.16 % 3.16 %
19 2903 Day - 19 - 2903 - 3.61 % 3.61 %
20 2811 Day - 20 - 2811 - 3.5 % 3.5 %
21 2591 Day - 21 - 2591 - 3.22 % 3.22 %
22 2538 Day - 22 - 2538 - 3.16 % 3.16 %
23 2187 Day - 23 - 2187 - 2.72 % 2.72 %
24 2228 Day - 24 - 2228 - 2.77 % 2.77 %
25 2630 Day - 25 - 2630 - 3.27 % 3.27 %
26 2988 Day - 26 - 2988 - 3.72 % 3.72 %
27 2421 Day - 27 - 2421 - 3.01 % 3.01 %
28 2718 Day - 28 - 2718 - 3.38 % 3.38 %
29 2548 Day - 29 - 2548 - 3.17 % 3.17 %
30 2196 Day - 30 - 2196 - 2.73 % 2.73 %
31 1353 Day - 31 - 1353 - 1.68 % 1.68 %

Visits based on day of month (only this month)

Day Amount Percentage
1 53 Day - 1 - 53 - 2.53 % 2.53 %
2 59 Day - 2 - 59 - 2.81 % 2.81 %
3 137 Day - 3 - 137 - 6.53 % 6.53 %
4 186 Day - 4 - 186 - 8.86 % 8.86 %
5 60 Day - 5 - 60 - 2.86 % 2.86 %
6 49 Day - 6 - 49 - 2.33 % 2.33 %
7 42 Day - 7 - 42 - 2 % 2 %
8 85 Day - 8 - 85 - 4.05 % 4.05 %
9 91 Day - 9 - 91 - 4.34 % 4.34 %
10 304 Day - 10 - 304 - 14.48 % 14.48 %
11 112 Day - 11 - 112 - 5.34 % 5.34 %
12 118 Day - 12 - 118 - 5.62 % 5.62 %
13 124 Day - 13 - 124 - 5.91 % 5.91 %
14 75 Day - 14 - 75 - 3.57 % 3.57 %
15 73 Day - 15 - 73 - 3.48 % 3.48 %
16 156 Day - 16 - 156 - 7.43 % 7.43 %
17 103 Day - 17 - 103 - 4.91 % 4.91 %
18 51 Day - 18 - 51 - 2.43 % 2.43 %
19 90 Day - 19 - 90 - 4.29 % 4.29 %
20 80 Day - 20 - 80 - 3.81 % 3.81 %
21 51 Day - 21 - 51 - 2.43 % 2.43 %

Visits based on day of week

Day Amount Percentage
Sunday 10320 Day - Sunday - 10320 - 12.83 % 12.83 %
Monday 11628 Day - Monday - 11628 - 14.46 % 14.46 %
Tuesday 12284 Day - Tuesday - 12284 - 15.28 % 15.28 %
Wednesday 11311 Day - Wednesday - 11311 - 14.07 % 14.07 %
Thursday 12059 Day - Thursday - 12059 - 15 % 15 %
Friday 12259 Day - Friday - 12259 - 15.24 % 15.24 %
Saturday 10557 Day - Saturday - 10557 - 13.13 % 13.13 %

Visits based on month

Month Amount Percentage
Nov 10 885 Month - Nov 10 - 885 - 1.1 % 1.1 %
Dec 10 921 Month - Dec 10 - 921 - 1.15 % 1.15 %
Jan 11 864 Month - Jan 11 - 864 - 1.07 % 1.07 %
Feb 11 519 Month - Feb 11 - 519 - 0.65 % 0.65 %
Mar 11 517 Month - Mar 11 - 517 - 0.64 % 0.64 %
Apr 11 540 Month - Apr 11 - 540 - 0.67 % 0.67 %
May 11 713 Month - May 11 - 713 - 0.89 % 0.89 %
Jun 11 473 Month - Jun 11 - 473 - 0.59 % 0.59 %
Jul 11 506 Month - Jul 11 - 506 - 0.63 % 0.63 %
Aug 11 758 Month - Aug 11 - 758 - 0.94 % 0.94 %
Sep 11 2184 Month - Sep 11 - 2184 - 2.72 % 2.72 %
Oct 11 367 Month - Oct 11 - 367 - 0.46 % 0.46 %
Nov 11 898 Month - Nov 11 - 898 - 1.12 % 1.12 %
Dec 11 653 Month - Dec 11 - 653 - 0.81 % 0.81 %
Jan 12 563 Month - Jan 12 - 563 - 0.7 % 0.7 %
Feb 12 981 Month - Feb 12 - 981 - 1.22 % 1.22 %
Mar 12 870 Month - Mar 12 - 870 - 1.08 % 1.08 %
Apr 12 541 Month - Apr 12 - 541 - 0.67 % 0.67 %
May 12 444 Month - May 12 - 444 - 0.55 % 0.55 %
Jun 12 455 Month - Jun 12 - 455 - 0.57 % 0.57 %
Jul 12 472 Month - Jul 12 - 472 - 0.59 % 0.59 %
Aug 12 376 Month - Aug 12 - 376 - 0.47 % 0.47 %
Sep 12 524 Month - Sep 12 - 524 - 0.65 % 0.65 %
Oct 12 407 Month - Oct 12 - 407 - 0.51 % 0.51 %
Nov 12 345 Month - Nov 12 - 345 - 0.43 % 0.43 %
Dec 12 387 Month - Dec 12 - 387 - 0.48 % 0.48 %
Jan 13 390 Month - Jan 13 - 390 - 0.48 % 0.48 %
Feb 13 542 Month - Feb 13 - 542 - 0.67 % 0.67 %
Mar 13 614 Month - Mar 13 - 614 - 0.76 % 0.76 %
Apr 13 474 Month - Apr 13 - 474 - 0.59 % 0.59 %
May 13 695 Month - May 13 - 695 - 0.86 % 0.86 %
Jun 13 422 Month - Jun 13 - 422 - 0.52 % 0.52 %
Jul 13 615 Month - Jul 13 - 615 - 0.76 % 0.76 %
Aug 13 767 Month - Aug 13 - 767 - 0.95 % 0.95 %
Sep 13 665 Month - Sep 13 - 665 - 0.83 % 0.83 %
Oct 13 631 Month - Oct 13 - 631 - 0.78 % 0.78 %
Nov 13 543 Month - Nov 13 - 543 - 0.68 % 0.68 %
Dec 13 561 Month - Dec 13 - 561 - 0.7 % 0.7 %
Jan 14 990 Month - Jan 14 - 990 - 1.23 % 1.23 %
Feb 14 642 Month - Feb 14 - 642 - 0.8 % 0.8 %
Mar 14 589 Month - Mar 14 - 589 - 0.73 % 0.73 %
Apr 14 535 Month - Apr 14 - 535 - 0.67 % 0.67 %
May 14 626 Month - May 14 - 626 - 0.78 % 0.78 %
Jun 14 626 Month - Jun 14 - 626 - 0.78 % 0.78 %
Jul 14 547 Month - Jul 14 - 547 - 0.68 % 0.68 %
Aug 14 989 Month - Aug 14 - 989 - 1.23 % 1.23 %
Sep 14 874 Month - Sep 14 - 874 - 1.09 % 1.09 %
Oct 14 636 Month - Oct 14 - 636 - 0.79 % 0.79 %
Nov 14 628 Month - Nov 14 - 628 - 0.78 % 0.78 %
Dec 14 606 Month - Dec 14 - 606 - 0.75 % 0.75 %
Jan 15 776 Month - Jan 15 - 776 - 0.96 % 0.96 %
Feb 15 633 Month - Feb 15 - 633 - 0.79 % 0.79 %
Mar 15 670 Month - Mar 15 - 670 - 0.83 % 0.83 %
Apr 15 635 Month - Apr 15 - 635 - 0.79 % 0.79 %
May 15 60 Month - May 15 - 60 - 0.07 % 0.07 %
Sep 15 159 Month - Sep 15 - 159 - 0.2 % 0.2 %
Oct 15 623 Month - Oct 15 - 623 - 0.77 % 0.77 %
Nov 15 532 Month - Nov 15 - 532 - 0.66 % 0.66 %
Dec 15 740 Month - Dec 15 - 740 - 0.92 % 0.92 %
Jan 16 939 Month - Jan 16 - 939 - 1.17 % 1.17 %
Feb 16 845 Month - Feb 16 - 845 - 1.05 % 1.05 %
Mar 16 1175 Month - Mar 16 - 1175 - 1.46 % 1.46 %
Apr 16 900 Month - Apr 16 - 900 - 1.12 % 1.12 %
May 16 1477 Month - May 16 - 1477 - 1.84 % 1.84 %
Jun 16 971 Month - Jun 16 - 971 - 1.21 % 1.21 %
Jul 16 1363 Month - Jul 16 - 1363 - 1.69 % 1.69 %
Aug 16 1328 Month - Aug 16 - 1328 - 1.65 % 1.65 %
Sep 16 850 Month - Sep 16 - 850 - 1.06 % 1.06 %
Oct 16 1838 Month - Oct 16 - 1838 - 2.29 % 2.29 %
Nov 16 1128 Month - Nov 16 - 1128 - 1.4 % 1.4 %
Dec 16 1265 Month - Dec 16 - 1265 - 1.57 % 1.57 %
Jan 17 1088 Month - Jan 17 - 1088 - 1.35 % 1.35 %
Feb 17 1018 Month - Feb 17 - 1018 - 1.27 % 1.27 %
Mar 17 1139 Month - Mar 17 - 1139 - 1.42 % 1.42 %
Apr 17 890 Month - Apr 17 - 890 - 1.11 % 1.11 %
May 17 1200 Month - May 17 - 1200 - 1.49 % 1.49 %
Jun 17 1219 Month - Jun 17 - 1219 - 1.52 % 1.52 %
Jul 17 1463 Month - Jul 17 - 1463 - 1.82 % 1.82 %
Aug 17 1375 Month - Aug 17 - 1375 - 1.71 % 1.71 %
Sep 17 2568 Month - Sep 17 - 2568 - 3.19 % 3.19 %
Oct 17 3548 Month - Oct 17 - 3548 - 4.41 % 4.41 %
Nov 17 3535 Month - Nov 17 - 3535 - 4.4 % 4.4 %
Dec 17 1672 Month - Dec 17 - 1672 - 2.08 % 2.08 %
Jan 18 1896 Month - Jan 18 - 1896 - 2.36 % 2.36 %
Feb 18 1519 Month - Feb 18 - 1519 - 1.89 % 1.89 %
Mar 18 2912 Month - Mar 18 - 2912 - 3.62 % 3.62 %
Apr 18 2099 Month - Apr 18 - 2099 - 2.61 % 2.61 %

Visits based on hour of day

Hour Amount Percentage
0 3208 Hour - 0 - 3208 - 3.99 % 3.99 %
1 2783 Hour - 1 - 2783 - 3.46 % 3.46 %
2 2530 Hour - 2 - 2530 - 3.15 % 3.15 %
3 2377 Hour - 3 - 2377 - 2.96 % 2.96 %
4 2211 Hour - 4 - 2211 - 2.75 % 2.75 %
5 2311 Hour - 5 - 2311 - 2.87 % 2.87 %
6 2491 Hour - 6 - 2491 - 3.1 % 3.1 %
7 2602 Hour - 7 - 2602 - 3.24 % 3.24 %
8 3612 Hour - 8 - 3612 - 4.49 % 4.49 %
9 3474 Hour - 9 - 3474 - 4.32 % 4.32 %
10 3978 Hour - 10 - 3978 - 4.95 % 4.95 %
11 4144 Hour - 11 - 4144 - 5.15 % 5.15 %
12 3562 Hour - 12 - 3562 - 4.43 % 4.43 %
13 3758 Hour - 13 - 3758 - 4.67 % 4.67 %
14 4580 Hour - 14 - 4580 - 5.7 % 5.7 %
15 3962 Hour - 15 - 3962 - 4.93 % 4.93 %
16 3557 Hour - 16 - 3557 - 4.42 % 4.42 %
17 3579 Hour - 17 - 3579 - 4.45 % 4.45 %
18 3911 Hour - 18 - 3911 - 4.86 % 4.86 %
19 3355 Hour - 19 - 3355 - 4.17 % 4.17 %
20 4103 Hour - 20 - 4103 - 5.1 % 5.1 %
21 3527 Hour - 21 - 3527 - 4.39 % 4.39 %
22 3318 Hour - 22 - 3318 - 4.13 % 4.13 %
23 3485 Hour - 23 - 3485 - 4.33 % 4.33 %

Most visited pages (5)

Page Amount Percentage
/ 20708 Page - / - 20708 - 61.31 % 61.31 %
/apple-touch-icon.png 3683 Page - /apple-touch-icon.png - 3683 - 10.9 % 10.9 %
/apple-touch-icon-precomposed.png 3622 Page - /apple-touch-icon-precomposed.png - 3622 - 10.72 % 10.72 %
/valkommen/statistik/ 3040 Page - /valkommen/statistik/ - 3040 - 9 % 9 %
/photo_3749_20090122.jpg 2723 Page - /photo_3749_20090122.jpg - 2723 - 8.06 % 8.06 %

Most seen referers (5)

Referer Amount Percentage
http://tant-zita.dagboksblogg.se/2010/jul/ 2566 Referer - http://tant-zita.dagboksblogg.se/2010/jul/ - 2566 - 47.48 % 47.48 %
https://www.google.se/ 1357 Referer - https://www.google.se/ - 1357 - 25.11 % 25.11 %
harplinge.org 685 Referer - harplinge.org - 685 - 12.68 % 12.68 %
http://www.baidu.com 454 Referer - http://www.baidu.com - 454 - 8.4 % 8.4 %
http://harplinge.org/ 342 Referer - http://harplinge.org/ - 342 - 6.33 % 6.33 %

Most used browsers (5)

UserAgent Amount Percentage
Internet Explorer Internet Explorer 21910 UserAgent - Internet Explorer - 21910 - 32.2 % 32.2 %
Mozilla Firefox Mozilla Firefox 17039 UserAgent - Mozilla Firefox - 17039 - 25.04 % 25.04 %
Chrome Chrome 13381 UserAgent - Chrome - 13381 - 19.66 % 19.66 %
Mobile Safari Mobile Safari 8054 UserAgent - Mobile Safari - 8054 - 11.84 % 11.84 %
Unknown Unknown 7661 UserAgent - Unknown - 7661 - 11.26 % 11.26 %

Most used browsers versions (5)

UserAgent Amount Percentage
Unknown Unknown 7661 UserAgent - Unknown  - 7661 - 24.68 % 24.68 %
Internet Explorer 6.0 Internet Explorer 6.0 7236 UserAgent - Internet Explorer 6.0 - 7236 - 23.31 % 23.31 %
Internet Explorer 9.0 Internet Explorer 9.0 7140 UserAgent - Internet Explorer 9.0 - 7140 - 23 % 23 %
Mobile Safari 602.1 Mobile Safari 602.1 5213 UserAgent - Mobile Safari 602.1 - 5213 - 16.8 % 16.8 %
Internet Explorer 7.0 Internet Explorer 7.0 3787 UserAgent - Internet Explorer 7.0 - 3787 - 12.2 % 12.2 %

Most used operating systems (5)

Operating System Amount Percentage
Windows 7 64 bit Windows 7 64 bit 17492 Operating System - Windows 7 64 bit - 17492 - 34.09 % 34.09 %
Windows XP Windows XP 13928 Operating System - Windows XP - 13928 - 27.14 % 27.14 %
Unknown Unknown 7745 Operating System - Unknown  - 7745 - 15.09 % 15.09 %
Windows 7 Windows 7 6159 Operating System - Windows 7 - 6159 - 12 % 12 %
Mac OS X Mac OS X 5987 Operating System - Mac OS X - 5987 - 11.67 % 11.67 %

Most searched keywords (5)

Keyword Amount Percentage
harplinge 246 Keyword - harplinge - 246 - 77.6 % 77.6 %
steninge glasbruk 19 Keyword - steninge glasbruk - 19 - 5.99 % 5.99 %
steninge glashytta 18 Keyword - steninge glashytta - 18 - 5.68 % 5.68 %
harplinge skola 17 Keyword - harplinge skola - 17 - 5.36 % 5.36 %
harplinge.org 17 Keyword - harplinge.org - 17 - 5.36 % 5.36 %

Most searched keywords today(5)

Keyword Amount Percentage


Statistics recorded with Counterize II - Version 3.0.1